Adresy w przestrzeni decyzji

Komputeryzacja służb publicznych to jeden z ważniejszych rynków w całym obszarze zastosowań tej technologii w Polsce. O jej dzisiejszym znaczeniu świadczy rozmiar tego rynku, oceniany obecnie na poziomie 1 mld USD rocznie.

Komputeryzacja służb publicznych to jeden z ważniejszych rynków w całym obszarze zastosowań tej technologii w Polsce. O jej dzisiejszym znaczeniu świadczy rozmiar tego rynku, oceniany obecnie na poziomie 1 mld USD rocznie.

Rynek ten można w naturalny sposób podzielić na część, która dotyczy administrowania całym krajem (zarówno przez administrację rządową, jak i samorządową) oraz część, dzięki której komputeryzowane są duże organizacje gospodarcze, będące mniej lub bardziej powiązane ze szczeblem centralnym.

Koordynacją implementowania technologii informatycznych na tych dwu obszarach zajmują się pełnomocnicy wojewodów oraz pełnomocnicy ministrów i innych urzędów centralnych ds. informatyki. Bez żadnej przesady można tu powiedzieć, że to na ich barkach spoczywa ciężar odpowiedzialności za jutro naszego kraju. Każdy z nich, na terenie obszaru swojego działania podejmuje decyzje, które usprawnić mogą zarządzanie całym krajem oraz w sposób bardzo istotny wpłynąć na stopień jego organizacji.

Jako tygodnik docierający do osób profesjnalnie związanych z technologiami informatycznymi zdecydowaliśmy się na udostępnienie w dołączonym obok zestawieniu nazwisk tych osób żywiąc nadzieję, że bezpośredni kontakt z nimi pomoże wielu firmom w ich codziennej pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200