Adresy w komputerze

W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Katowicach montowana jest obecnie sieć, która połączy zainstalowany tam komputer "Acer" z czterema biurami meldunkowymi.

W Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Katowicach montowana jest obecnie sieć, która połączy zainstalowany tam komputer "Acer" z czterema biurami meldunkowymi. Instalacją systemu zajmuje się firma "Agapol" z Katowic. Już przeszkoleni pracownicy urzędu czekają na informacje z Centralnego Banku Danych z Warszawy dotyczące spisu ludności.


TOP 200