Adresy IPv4 kończą się, a IPv6 wciąż daleko

Mały traci, duży płaci

Obecnie trudno uzyskać dużą przestrzeń IPv4 i wielu małych operatorów ma problemy z rozwijaniem działalności. Migracja do IPv6 byłaby dobrym wyjściem, ale jeszcze nie wszyscy operatorzy wyższego poziomu (upstream) obsługują nową adresację. Niektórzy posiadają pulę IPv6 i chętnie oferują takie adresy, ale nie zawsze zapewnią translację. Na szczęście stan ten się zmienia.

Krzysztof Silicki wyjaśnia: "IPv6 nie rozwiązuje teraz innych problemów poza adresacją, a może generować dodatkowe koszty, na przykład związane z koegzystencją obu protokołów. Niezbędna będzie translacja. Nie znamy jeszcze wszystkich zagrożeń, które będą związane z migracją do IPv6. Operatorzy będą przechodzić na IPv6, ale chcą to robić jak najmniejszym kosztem i jak najpóźniej".

Zobacz również:

Do przejścia na IPv6 muszą się przygotować także dostawcy treści, portale oraz serwisy usługowe. Ich infrastruktura musi obsługiwać IPv6, zatem wymaga przebudowy. Większa złożoność serwisu przyczynia się do dużych kosztów oraz wzrostu prawdopodobieństwa awarii. Jednym z problemów jest także niepełna obsługa IPv6 w zakupionych wcześniej urządzeniach bezpieczeństwa. Ten problem podkreślał Michał Łopaciński z firmy Agora, który w swojej prezentacji wygłoszonej podczas debaty o IPv6, wskazał na brak rozwiązań IPv6 dla firm, które wymagają wysokiej dostępności. Problemy dotyczą także braku adresacji niezależnej od dostawcy (IPv6 w obecnym kształcie nie obsługuje multihomingu), niepełnego wsparcia IPv6 w niektórych urządzeniach oraz wysokich kosztów wdrożenia. Według Michała Łopacińskiego, w dzisiejszych warunkach optymalnym czasem wdrożenia IPv6 u dostawców treści jest rok 2014-2015.

Lokalne sieci bez zmian

Początkowo każda maszyna w sieci Internet posiadała własny publiczny adres IP. Wprowadzanie NAT oddaliło w czasie problem braku adresów, gdyż umożliwia współdzielenie jednego publicznego adresu IP przez wiele maszyn pracujących w adresacji lokalnej. Migracja takich sieci do IPv6 nie jest konieczna, mogą pozostać w adresacji lokalnej IPv4. Niezbędna translacja zostanie zrealizowana na zaporze sieciowej lub przez operatora na gatewayu. W ten sposób można także połączyć enklawy, których nie opłaca się migrować do IPv6.

W nowoczesnych systemach serwerowych (Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX), stos IPv6 jest od dawna gotowy do użycia. Problemy dotyczą głównie urządzeń bezpieczeństwa, które jeszcze nie posiadają pełnej funkcjonalności przy pracy z protokołem IPv6.


TOP 200