Adobe Genesis: zrób sobie biznesowy mashup

Zapowiedziane przez Adobe oprogramowanie ma umożliwiać komponowanie własnych aplikacji typu mashup z predefiniowanych modułów funkcjonalnych, dedykowanych różnym procesom biznesowym. Podstawowa funkcjonalność będzie najpewniej darmowa. Dzięki dodatkowym usługom możliwe będzie m.in. współdzielenie dokumentów oraz praca zespołowa w czasie rzeczywistym.

W pierwszej fazie rozwoju funkcjonalność platformy Genesis będzie udostępniana na zasadach Software as a Service. Według zapowiedzi korzystanie z niektórych funkcjonalności (m.in. współdzielenia obszarów roboczych) będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia opłaty abonamentowej. Początkowo opłaty takie mają być podstawowym źródłem finansowania dalszego rozwoju projektu. Władze firmy Adobe nie wykluczają jednak możliwości stworzenia wersji instalowanej lokalnie.

Aktywny udział w tworzeniu oprogramowania mają brać jego przyszli użytkownicy. Adobe zamierza organizować specjalne konferencje, na których podczas specjalnych paneli dyskusyjnych użytkownicy będą mogli w dużym stopniu decydować o funkcjonalności usług realizowanych w ramach projektu Genesis. "Szczególnie zależy nam na opiniach osób z kierownictwa działów sprzedaży, księgowości, analityków, szefów zespołów projktowych oraz specjalistów z działów IT" - zapewnia Matthias Zeller, kierujący zespołem rozwijającym Genesis. Owocem takiej współpracy ma być duża liczba modułów o konkretnym przeznaczeniu - np. dedykowanych do procesów rekrutacji lub zarządzania projektami. Adobe zamierza również wspierać twórców niezależnych modułów i uruchomić sklep internetowy z dodatkowymi funkcjonalnościami.

Oprogramowanie będzie oparte na platformie AIR. Według zapowiedzi będzie istniała m.in. możliwość synchronizacji z serwisem katalogowym LDAP i dostosowania platformy do specyficznych wymagań poszczególnych organizacji. Użytkownicy będą mogli według własnych potrzeb dobierać moduły i potrzebne im funkcjonalności. Tak stworzone aplikacje będzie można udostępniać innym użytkownikom usługi Adobe. Jeden użytkownik będzie mógł wykorzystywać różne mashup`y do obsługi odmiennych procesów biznesowych. Platforma Genesis będzie zawierała również funkcjonalności wspierające pracę w zespołach, w tym możliwość komunikacji tekstowej oraz powiadomienia o obecności konkretnych osób. Według analityków najważniejszymi problemami, na jakie może napotkać Adobe będą kwestie związane z bezpieczeństwem i tematyką corporate governance.

Matthias Zeller podkreśla, że projekt znajduje się obecnie we wczesnej fazie rozwoju i nie wyklucza rozwoju aplikacji również pod kątem corporate governance. Pierwsza beta usługi ma zostać udostępniona testerom jeszcze w tym roku. Filmik prezentujący możliwości wczesnej wersji Genesis jest dostępny pod tym adresem.

Czytaj też:

W chmurze znajdziesz wszystko

Internetowy pakiet biurowy Adobe ułatwi pracę zespołową


TOP 200