Administrowanie tablicami połączeń

Kable są zmorą każdego administratora sieci. Receptą na jego kłopoty jest nowy rodzaj tablicy połączeń Smart 16/32 (patrz Computerworld nr 34 z 18 września br.) wraz z systemem monitorowania PatchView, oba produkty izraelskiej firmy RIT. Dzisiaj nieco więcej o software.

Kable są zmorą każdego administratora sieci. Receptą na jego kłopoty jest nowy rodzaj tablicy połączeń Smart 16/32 (patrz Computerworld nr 34 z 18 września br.) wraz z systemem monitorowania PatchView, oba produkty izraelskiej firmy RIT. Dzisiaj nieco więcej o software.

PatchView to system monitoringu sporządzający raporty o istniejących połączeniach w czasie rzeczywistym. Jeśli zostały dokonane jakiekolwiek zmiany w podłączeniach do tablicy połączeń Smart 16/32 w szafce z okablowaniem, to PatchView informuje o tym automatycznie. Jeśli administrator sieci chce samodzielnie dokonać jakichkolwiek zmian w okablowaniu oraz zorientować się w jego dotychczasowym przebiegu, może posłużyć się przenośnym wyświetlaczem (wykorzystującym diody elektroluminescencyjne) podłączonym do tablicy Smart 16/32 wyposażonej w opcję PatchView. Wyświetlacz może być również pomocny technikom dokonującym zmian w centrum okablowania.

Zasada działania

PatchView może działać pod Windows na każdym komputerze osobistym. Przenośny pulpit kontrolny umożliwia odczyt wyświetlacza z każdego poziomu sieci. Program zbiera raporty ze skanera PatchView w trybie SNMP i przekazuje do niego informacje o dokonanych zmianach (MAC). Skaner ściąga informacje z poszczególnych tablic rozdzielczych Smart 16/32 i pozostaje w kontakcie z podłączonymi do sieci wyświetlaczami.

Pojedyncze centrum zarządzania może współpracować z 250 skanerami, z których każdy może być podłączony do 640 tablic połączeń. Umożliwia to jednoczesne kontrolowanie 160 tys. połączeń.

PatchView wykorzystuje model pracy komputer - czujnik. Pojedynczy skaner, funkcjonujący jak agent, monitoruje wiele złączy (czujników) na tablicach rozdzielczych. Centrum zarządzania przesyła instrukcje do skanerów pośredniczących i otrzymuje od nich raporty o poziomie aktywności poszczególnych łączy.

Program może realistycznie wyświetlać lokalne ośrodki okablowania, poszczególne regały i szafki z okablowaniem, a nawet poszczególne złącza na danej tablicy rozdzielczej. Istnieje możliwość powiększenia pojedynczego złącza i odczytania informacji o jego konfiguracji wejściowej.

Może też sporządzać raporty charakteryzujące strukturę i przebieg połączeń w sieci podając parametry wybrane przez użytkownika programu. Raporty o podłączeniach użytkowników wskazują węzły i koncentratory, za pośrednictwem których dany użytkownik korzysta z sieci. Administrator samodzielnie wybiera interesujące go parametry, sortuje pod tym kątem otrzymane raporty i otrzymuje interesujące go w danej chwili informacje. Na tej samej zasadzie, co raporty o podłączeniach użytkowników, generowane są raporty o sprzęcie sieci. Szybka opcja zapytywania pozwala uzyskać informacje o sprzęcie, używanym przez poszczególnych użytkowników.

Wyświetlacz skanera, zainstalowany w lokalnym ośrodku okablowania, krok po kroku instruuje technika, gdzie ma dokonać zmian zaprojektowanych wcześniej przez administratora sieci w centrum zarządzania. Po dokonaniu zmian informacja w ośrodku zarządzania jest automatycznie aktualizowana. Za pomocą przenośnego pulpitu można uruchomić i wyłączyć wyświetlacz.

Dodatkowe opcje oferowane przez program to: gromadzenie informacji zbieranych przez czujniki temperatury oraz uruchamianie odpowiednich urządzeń w odpowiedzi na sygnały uzyskane z centrum okablowania. Administrator sieci może także zaprogramować, jakiego typu wydarzenia mogą spowodować uruchomienie przez system procedur alarmowych. Zmiana konfiguracji połączenia, podłączenie dokonane bez wiedzy centrum zarządzania, awarie systemu - wszystko to może być sygnałem do wszczęcia alarmu. Sygnał ten wyświetlany jest na czerwono na monitorach w centrum zarządzania i do czasu usunięcia zagrożenia zawieszone jest wykonywanie innych funkcji systemu. Ciągły tryb czuwania i reagowanie na każdą zmianę w strukturze podłączeń zwiększa gwarancje bezpieczeństwa systemu.

Równocześnie z podłączeniem lub odłączeniem kabla program aktualizuje swoją bazę danych o okablowaniu i automatycznie generuje raport o zaszłych zmianach. Skanery monitorują każdą tablicę rozdzielczą z okablowaniem kategorii 5 i przekazują odczyt do bliskiej lub odległej platformy zarządzania zainstalowanej na komputerze osobistym i współpracującej z protokołem SNMP.


TOP 200