Administrowanie UPS w Windows 2000

Firma APC (American Power Conversion), wybrana przez Microsoft do opracowania fragmentu kodu systemu Windows 2000 odpowiedzialnego za zarządzanie zasilaniem awaryjnym, przedstawiła nową wersję swojego oprogramowania - PowerChute plus dla Windows 2000.

Firma APC (<i>American Power Conversion</i>), wybrana przez Microsoft do opracowania fragmentu kodu systemu Windows 2000 odpowiedzialnego za zarządzanie zasilaniem awaryjnym, przedstawiła nową wersję swojego oprogramowania - PowerChute <i>plus </i>dla Windows 2000. Nowy system przeznaczono dla użytkowników Windows 2000, którzy chcą mieć możliwość zdalnego administrowania i monitorowania zasilaczy awaryjnych.

Tradycyjne mechanizmy wbudowane w Windows 2000 pozwalają zawiadywać zasilaczem przez system operacyjny, natomiast PowerChute plus dla Windows 2000 oferuje administratorom sieci bogatszy zestaw funkcji.

PowerChute <i>plus </i>dla Windows 2000 jest pierwszym programem do administrowania zasilaczami awaryjnymi, zawierającym <i>Interactive Assistant </i>- internetowe narzędzie prewencyjne, zwiększające dostępność systemu. APC Interactive Assistant udostępnia prezentacje oraz informacje tekstowe, które krok po kroku pokazują sposób instalacji i obsługi zasilaczy oraz prezentują metody rozwiązywania problemów za pośrednictwem sieci WWW.

PowerChute plus dla Windows 2000 obsługuje także funkcje zdalnej instalacji Systems Management Server 2.0 Microsoftu. Administratorzy mogą przeglądać informacje dotyczące użytkowanych zasilaczy, takie jak: model, numer seryjny urządzenia, wyniki autotestu oraz stan i data ostatniej wymiany baterii akumulatorów i in. PowerChute <i>plus </i>do Windows 2000 współpracuje także z Windows Terminal Serverem w systemie Windows NT 4.0 oraz Windows Terminal Services (w trybie serwera aplikacji) w systemie Windows 2000.

APC PowerChute plus dla Windows 2000 można bezpłatnie pobrać z strony internetowej APC: www.apcc.com.

APC zademonstrowała także macierz zasilającą Symmetra <i>Power Array</i>, obciążoną – podczas prezentacji systemu Windows 2000 – 24 serwerami WWW i 500 komputerami osobistymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200