Administracja w sieci Novell

Biuro Informatyki URM prowadzi pertraktacje z firmą Novell, której efektem ma być umowa, określająca warunki dostaw oprogramowania sieciowego dla administracji rządowej. Ze względu na swój precedensowy charakter, umowa ma być wzorem dla innych, podobnych przedsięwzięć.

Biuro Informatyki URM prowadzi pertraktacje z firmą Novell, której efektem ma być umowa, określająca warunki dostaw oprogramowania sieciowego dla administracji rządowej. Ze względu na swój precedensowy charakter, umowa ma być wzorem dla innych, podobnych przedsięwzięć.

W trakcie negocjacji mogą być określone m.in. korzystniejsze, niż dla pozostałej części rynku, ceny pakietów sieciowych i upgrade'ów do nowych wersji oprogramowania oferowanego przez Novell dla administracji publicznej. Jest to możliwe dzięki temu, że stroną w rozmowach z Novellem będzie nie pojedynczy urząd gminny, a BIURM. Przypuszczalnie chodzi o stworzenie takich warunków ofertowych, aby urzędy decydowały się na zgodny z ustawą o ochronie praw autorskich zakup nowych wersji pakietów sieciowych, zastępując nimi stare, podległe abolicji wersje.

Sądząc po zapowiedziach, postępowanie to może zakończyć się podpisaniem umowy ramowej. Najprawdopodobiej będzie to pierwsza tego typu umowa budowana w warunkach obowiązującej od 1 stycznia tego roku Ustawy o Zamówieniach Publicznych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200