Administracja nie dała zarobić

Mimo szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce wyniki firm IT za trzeci kwartał jasno uwidaczniają marazm na rynku administracji publicznej. Grupa Prokom Software obniżyła właśnie cel zysku netto na 2006 r. ze 100 mln zł do 80 mln zł.

Mimo szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce wyniki firm IT za trzeci kwartał jasno uwidaczniają marazm na rynku administracji publicznej. Grupa Prokom Software obniżyła właśnie cel zysku netto na 2006 r. ze 100 mln zł do 80 mln zł.

Powodem są "opóźnienia w rozstrzygnięciach kontraktów w administracji publicznej". Według prognoz skonsolidowane przychody Prokomu za trzeci kwartał mają spaść o 12% - do 452 mln zł, a zysk netto zmniejszy się aż o 57% - do 19,4 mln zł. Zastój na rynku zamówień publicznych może sprawić, że również obniży prognozę finansową na ten rok. Firma w pierwszych sześciu miesiącach zrealizowała zaledwie 26% planu sprzedaży (185 mln zł w całym br.) i 15% zysku netto (15 mln zł). Mimo to Andrzej Wąsowski, wiceprezes Compu zapewnia, że nie ma podstaw do korekty prognozy. Przyznał jednak, że jej realizacja zależy od tempa rozstrzygania przetargów w administracji publicznej. "Pierwsza połowa roku była nieudana. Od września widać pewne ożywienie" - twierdzi, a sprzedaż do administracji publicznej stanowi znaczne źródło przychodów Compu (ok. 40%).

Dopiero na początku tego tygodnia ComputerLand, dla którego pierwsza połowa roku była zdecydowanie niekorzystna właśnie ze względu na kontrakty w administracji - ogłosi wyniki za trzeci kwartał br. Według szacunków będą one gorsze niż przed rokiem. Przychody mają spaść o 10% (do 165 mln zł), a zysk netto aż o 92% (0,3 mln zł). ComputerLand wciąż wierzy w wypracowanie zysku na poziomie 20 mln zł, choć po trzech kwartałach firma ma stratę ok. 14,5 mln zł.

Zastój na rynku zamówień publicznych dotknął także Spin, choć może nie widać tego po jego przychodach. Zarząd firmy zakładał, że poprawi skonsolidowane rezultaty z 2005 r. (prawie 11 mln zł zysku netto i 181,5 mln zł przychodów). Natomiast po dziewięciu miesiącach br. Grupa Spin miała ok. 1,8 mln zł straty netto i 137 mln zł przychodów. "Podobnie jak inne firmy IT odczuwamy zastój na rynku zamówień publicznych. Jest jednak szansa, że rok zakończy się dodatnim wynikiem" - powiedział PAP Michał Górski, prezes Spinu. Choć nie są jeszcze znane wyniki ABG Ster-Projekt, to z nieoficjalnych informacji wynika, że także i ta firma może mieć problemy z wykonaniem planu. Prawie 45% jej przychodów pochodzi bowiem z kontraktów z administracją publiczną.

Z wyliczeń Gazety Prawnej wynika, że w trzecim kwartale przychody czterech największych firm IT notowanych na GPW - Comarchu, ComputerLandu, Prokomu i Softbanku - były o 3,5% niższe niż w 2005 r. i wyniosły 841,6 mln zł. Ich łączny zysk netto spadł o 25,9% do 38,1 mln zł. Gdy uwzględnimy prognozy innych firm monitorowanych przez analityków, mniej uzależnionych od kontraktów w administracji, spółki TECHWIG prezentują się nieco lepiej. Spodziewany spadek ich łącznych przychodów wynosi 2,7% do 1,18 mld zł, a zysku netto - 10,3% do 67,2 mln zł.


TOP 200