Administracja i edukacja

Polskie inwestycje w IT są widoczne nie tylko w urzędach i szkołach. Widać je również w wynikach finansowych dostawców rozwiązań informatycznych.

Polskie inwestycje w IT są widoczne nie tylko w urzędach i szkołach. Widać je również w wynikach finansowych dostawców rozwiązań informatycznych.

86%

wzrosły przychody BIW Koncept w 2007 r., głównie za sprawą sektorów administracji i edukacji.

W ubiegłym roku duży wzrost sprzedaży odnotowało Biuro Informatyczno-Wdrożeniowe Koncept. Zdecydowana większość klientów krakowskiej firmy to instytucje administracji publicznej oraz organizacje z branży edukacyjnej. Są one źródłem odpowiednio 67% i 29% przychodów BIW Koncept. W 2007 roku łączne przychody firmy wzrosły prawie dwukrotnie i wyniosły 244 mln zł. Wypracowany zysk netto kształtował się na poziomie 2,7 mln zł.

Wartość kontraktów z MEN i instytucjami administracji publicznej podpisanych tylko w grudniu 2007 r. to prawie 50 mln zł. W całym zeszłym roku firma dostarczyła sprzęt i oprogramowanie m.in. dla resortów edukacji, finansów i sprawiedliwości, a także dla Poczty Polskiej i ZUS. Według Andrzeja Wójtowicza, prezesa zarządu BIW Koncept, podpisane kontrakty - a co za tym idzie także osiągnięte wyniki finansowe - są owocem konsekwentnego budowania pozycji firmy na rynku zamówień publicznych na przestrzeni całego, dwudziestoletniego okresu działalności.

Firma kieruje ofertę głównie do organizacji, które zamierzają rozbudować lub zbudować od podstaw infrastrukturę informatyczną. BIW Koncept świadczy usługi m.in. w zakresie projektowania i budowy sieci teleinformatycznych oraz dostaw sprzętu i oprogramowania. Spółka zatrudnia ok. 50 osób.

Przedstawiciele BIW Koncept prognozują, że w 2008 r. koniunktura na polskim rynku informatycznym będzie jeszcze lepsza. Szacunki zakładają również dalszy wzrost przychodów firmy. Może on wynieść nawet 20% w stosunku do wyników z 2007 r. "Biorąc pod uwagę już zawarte w tym roku kontrakty, jak i te, które mamy nadzieję uzyskać, możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa szacować tak wysoki wzrost przychodów w tym roku" - mówi z zadowoleniem Andrzej Wójtowicz.


TOP 200