Administracja bez granic

Komisja Europejska proponuje utworzenie paneuropejskiego rządu elektronicznego. Inicjatywa ta ma prowadzić do stworzenia systemu zdalnego dostępu do usług sektora publicznego ponad granicami krajów Unii Europejskiej.

Komisja Europejska proponuje utworzenie paneuropejskiego rządu elektronicznego.Inicjatywa ta ma prowadzić do stworzenia systemu zdalnego dostępu do usług sektora publicznego ponad granicami krajów Unii Europejskiej. Chodzi o to, aby zarówno obywatele, jak i firmy czy organy administracji publicznej z jednego kraju mogły korzystać z rozwiązań elektronicznego rządu zastosowanych w innych krajach Unii Europejskiej.

Rozwiązanie takie dawałoby, na przykład, przedsiębiorcom możliwość uczestniczenia online w przetargach publicznych w dowolnie wybranym państwie Unii czy rejestrowania działalności w wybranym miejscu w Europie. Mieszkańcom umożliwiałoby załatwianie przez Internet spraw związanych m.in. z narodzinami dziecka, rozpoczęciem nauki, zakupem nieruchomości, zmianą stanu cywilnego czy podjęciem pracy - bez względu na aktualne miejsce pobytu.

Organy administracji państwowej mogłyby tą drogą wymieniać informacje o obowiązujących przepisach podatkowych, systemie edukacji czy zasadach prowadzenia polityki ekologicznej. Poprawiłaby się również spójność europejskich procedur administracyjnych, a także zostałyby uproszczone sposoby załatwiania spraw w urzędach.

Koordynację prac nad realizacją projektu powierzono zespołowi programu IDA (Interchange of Data between Administrations). W pierwszym etapie zostaną przeprowadzone konsultacje, których celem ma być poznanie oczekiwań potencjalnych użytkowników oraz określenie priorytetów i warunków dostępu do ponadgranicznych usług elektronicznych.

***

Więcej w CW 20/2002


TOP 200