Adax z certyfikatem

W wyniku Auditu Certyfikacyjnego, przeprowadzonego przez firmę KEMA Registred Quality, polski producent komputerów JTT Computer uzyskał rekomendację certyfikatu ISO 9001 oraz świadectwa EQNET. Świadectwo to (European Quality NET) jest uznawane w 16 krajach Wspólnoty Europejskiej oraz Japonii i Australii.

W wyniku Auditu Certyfikacyjnego, przeprowadzonego przez firmę KEMA Registred Quality, polski producent komputerów JTT Computer uzyskał rekomendację certyfikatu ISO 9001 oraz świadectwa EQNET. Świadectwo to (European Quality NET) jest uznawane w 16 krajach Wspólnoty Europejskiej oraz Japonii i Australii.

Stopień zgodności JTT wypracowanego przez wrocławską firmę Systemu Jakości z normą ISO 9001 oceniono na 97%. Auditem objęto następujące procesy Systemu Jakości JTT: zakupy, kontrola jakości dostaw, magazynowanie, produkcja komputerów ADAX oraz sprzedaż.

KEMA do tej pory certyfikowała takie firmy jak: Hewlett-Packard, Siemens-Nixdorf, DEC, IBM, Bull oraz AT&T.

Firma JTT Computer uzyskała także certyfikat zgodności swego znaku towarowego z europejskimi normami znaków towarowych. Znak handlowy spółki został zarejestrowany przez Światową Organizację Ochrony Własności Intelektualnej (OMPI). Świadectwo rejestracyjne obejmuje: Niemcy, Białoruś, Federację Rosyjską, Litwę, Czechy, Słowację i Ukrainę. Znak towarowy JTT będzie chroniony do roku 2005.


TOP 200