Adaptacyjne komponenty Sybase

Sybase dostarcza wielowarstwową platformę do zarządzania komponentami w środowisku rozproszonym.

Sybase dostarcza wielowarstwową platformę do zarządzania komponentami w środowisku rozproszonym.

Szybkość zmian technicznych jest w informatyce trzy razy większa niż w innych dziedzinach działalności. Sybase uważa, że aby sprostać wciąż rosnącym wymaganiom stawianym przez biznes, oprogramowanie do jego obsługi musi:

 • pomagać panować nad eksplodującą złożonością korporacyjnych systemów i aplikacji informacyjnych;

 • zapewniać natychmiastowe wykorzystanie nowych technologii podczas zarządzania integralnością, bezpieczeństwem oraz wydajnością bieżących systemów informatycznych;

 • zapewniać otwartość rozwiązań w stosunku do coraz szybszych zmian technologii i wymagań biznesu.
Aby osiągnąć te zamierzenia, Sybase opracowała strategię ImpactNow – Adaptive Component Architecture (ACA). Podstawowe jej cele to:

 • promowanie standardowych komponentów do budowania logiki aplikacji

 • umożliwienie tworzenia aplikacji w dowolnej warstwie: po stronie klienta, serwera bazy danych i serwera aplikacji

 • dostarczanie danych w odpowiedniej formie

 • minimalizowanie złożoności rozwiązań.
Wielokrotne używanie oprogramowania stanowi klucz do szybkiego tworzenia aplikacji. Nowe hasło twórców aplikacji: „Szybkie tworzenie aplikacji poprzez składanie z gotowych komponentów” – nie jest nowatorskie, a presja konkurencji w ciągu ostatnich kilku lat sprawiła, że zapowiadane podniesienie produktywności staje się, choć powoli, rzeczywistością.

Dzięki implementacji komponentów jako standardowych klocków, nowe aplikacji mogą być budowane szybciej i bardziej niezawodnie. Narzędzia typu RAD: PowerBuilder, Power++ (poprzednio Optima++) do ub.r. wykorzystywały komponenty oparte na standardzie ActiveX i CORBA. Obecnie, kiedy standardem staje się język Java, nowe modele komponentów to JavaBeans. Są one obsługiwane zarówno przez starsze narzędzia, jak i nowe narzędzie do składania aplikacji PowerJ.

Komponenty zyskują coraz większe znaczenie od czasu, gdy aplikacje manipulują różnorodnymi, złożonymi typami danych. Na przykład multimedia, uważane dotąd za użyteczne jedynie w przypadku gier, stały się niemalże podstawowym wymaganiem przy sprzedaży przez Internet. Aplikacje muszą być łatwo dopasowywane do ewoluującej architektury, w której działają. Sprawia to, że komponenty powinny być wielokrotnie używane nie tylko w różnych typach aplikacji, ale także w różnych warstwach architektury.

Ograniczenia baz danych

Większość systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych nie może bezpośrednio uruchamiać komponentów, dopóki nie zostaną one przepisane w języku proceduralnym (rozszerzającym rodzimy SQL) lub w dołączone za interfejsu do C/C++.W efekcie, wiele aplikacji korzysta z architektury trójwarstwowej, aby uruchamiać komponenty w pośredniej warstwie serwera aplikacji. Jednakże niektóre systemy zarządzania bazami obiektowymi pozwalają uruchamiać komponenty bezpośrednio na serwerze bazy danych.

Kluczowe wymaganie niezawodnego, wydajnego przechowywania oraz udostępniania danych pozostaje to samo. Dlatego nowe aplikacje są nadal aplikacjami bazodanowymi. Mają one za zadanie przenoszenie i manipulowanie danymi między bazą danych a użytkownikiem. Ponadto jak zawsze bardzo ważne jest, by istniejący system mógł kontynuować działalność, mimo wprowadzenia nowych technologii czy rozszerzenia o nowe aplikacje.

ImpactNow

Systemy informatyczne są wciąż systemami bazodanowymi, ale natura aplikacji zmienia się zgodnie z wymaganiami biznesowymi. Wydajność jest jeszcze ważniejsza, ponieważ aplikacje przetwarzania transakcyjnego (OLTP) i aplikacje wspomagające podejmowanie decyzji (DSS) zawierają bardziej złożone transakcje. Natomiast integralność i niezawodność są wciąż cechami podstawowymi.

ImpactNow Adaptive Component Architecture umożliwia tworzenie wielowarstwowych aplikacji biznesowych w środowisku rozproszonym. Podstawowymi założeniami ImpactNow jest logika otwartych komponentów, spójne narzędzia i zoptymalizowane magazyny danych. Sybase dostarcza wielowarstwową platformę do tworzenia i zarządzania komponentami aplikacji w środowisku rozproszonym.

ImpactNow umożliwia korzystanie w aplikacjach z nowych typów danych (zarówno relacyjnych, jak obiektowych). Uniwersalne podejście do tworzenia aplikacji jest realizowane przez warstwę pośrednią (Component Integration Layer), pozwalającą włączać nowe elementy bezpośrednio do aplikacji. Umożliwia to użytkownikom budowanie i wdrażanie wielowarstwowych systemów biznesowych, z możliwością elastycznego wyboru miejsca przetwarzania informacji. Ułatwia również implementację aplikacji w środowisku Internetu/intranetu.

Adaptive Component Architecture obejmuje:

 • Adaptive Server – SQL Server obsługujący istniejące aplikacje i ich dane, logikę opartą na komponentach uruchamianych na serwerze bazy danych, rozproszone transakcje, wielodostęp do danych, obsługujący aplikacje transakcyjne i wspomagania podejmowania decyzji

 • Jaguar Component Transaction Server – obsługujący transakcje rozproszone, zarządzanie obiektami oraz logikę opartą na komponentach, uruchomianą na serwerze aplikacji.

 • Produkty do łączenia aplikacji i przenoszenia danych (obecnie dostępne są pakiety komunikacyjne dbQ, OmniConnect, DirectConnect i jConnect) odpowiedzialne za przenoszenie danych oraz połączenia między źródłami i odbiorcami danych, zarządzające przepływem informacji, niezbędne przy tworzeniu aplikacji o różnorodnej architekturze.

 • Narzędzia programistyczne – umożliwiające zarówno tworzenie komponentów, jak i konstruowanie aplikacji. Komponenty mogą być tworzone, testowane i uruchamiane w środowisku klienta, na serwerze bazy danych lub na serwerze warstwy pośredniej.
Oferta ImpactNow – z chwilą pojawienia się na rynku wszystkich zapowiadanych produktów – stanie się poważną konkurencją dla produktów Oracle’a, Informixa i IBM-a.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200