Adaptacja klastra

Sybase wbudował rozwiązania klastrowe w bazę danych do obsługi aplikacji wspierających podejmowanie decyzji.

Sybase wbudował rozwiązania klastrowe w bazę danych do obsługi aplikacji wspierających podejmowanie decyzji.

Firma Sybase zaprezentowała Adaptive Server IQ 12 - nową wersję serwera bazy danych, przeznaczoną do obsługi aplikacji wspierających podejmowanie decyzji. Serwer zawiera nowe rozwiązanie technologiczne IQ Multiplex, umożliwiające lepszą skalowalność oraz obsługę bardzo dużych baz danych (VLDB) i korporacyjnych hurtowni danych z dużą liczbą użytkowników, zadających jednocześnie wiele zapytań. IQ Multiplex jest techniką klastrową, pozwalającą na dołączanie kolejnych systemów unixowych lub Windows NT w celu zwiększenia wydajności systemu wraz ze wzrostem liczby klientów lub rozmiarów bazy.

Adaptive Server IQ 12 jest wprawdzie oparty na rozwiązaniach typowych dla relacyjnych baz danych, ale dzięki zastosowaniu specyficznych rozwiązań - indeksowania bitowego dla kolumn o niewielkiej kardynalności (liczbie możliwych wartości w kolumnie), zapisywania i odczytywania danych kolumnami, agregowania na bieżąco podczas odczytywania kolumny - przy obsłudze hurtowni danych zapewnia wydajność i skalowalność lepszą niż relacyjne bazy danych.

Sybase Adaptive Server IQ 12 jest dostępny od marca br. na platformy unixowe: IBM, HP, Sun i Compaq oraz Windows NT. Technologia IQ Multiplex zostanie udostępniona w maju tego roku.

Jednocześnie Sybase poinformował o udostępnieniu swojego sztandarowego serwera bazy danych Adaptive Server Enterprise na 64-bitowe platformy przetwarzania Sun, HP, IBM i Compaq. Według Sybase, nowa wersja Adaptive Server Enterprise pozwala na migrację z 32- na 64-bitowe platformy przetwarzania, bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacjach i bazach danych.


TOP 200