Adaptacja do MRP II

Adapta wzbogaci własny system klasy MRP II o funkcje CRM.

Adapta wzbogaci własny system klasy MRP II o funkcje .

Podstawę działalności Adapty z Krakowa stanowi wdrażanie i rozwój zintegrowanego pakietu wspierającego zarządzanie przedsiębiorstwem Adaptix. "W ciągu ostatniego roku skupiliśmy się przede wszystkim na rozbudowie modułów obsługujących produkcję" - mówi Maciej Zaborowski, prezes firmy Adapta. "Dzięki temu udało się nam dostosować Adaptix do standardów MRP II" - dodaje. W najbliższym czasie system zostanie rozszerzony o funkcjonalność rozwiązań klasy CRM. Firma zamierza również dodać moduły, które umożliwią dostosowanie go do potrzeb przedsiębiorstw rozproszonych geograficznie.

System z Polski

Pakiet Adaptix obejmuje wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa, w tym także księgowość zarządczą (kontroling) oraz planowanie i kontrolę produkcji w standardzie MRP II. "Adaptix jest produktem porównywalnym do rozwiązań światowych, ale kilkakrotnie tańszym" - przekonuje Maciej Zaborowski. "Zamierzamy konkurować nawet z takimi firmami, jak SAP czy Baan" - dodaje. Niedawno moduł finansowo-księgowy Adaptix uzyskał rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, jako zgodny z obowiązują- cym w Polsce ustawodawstwem rachunkowym i podatkowym.

Adaptix projektowany był z myślą o dużych i średnich przedsiębiorstwach. Wszystkie moduły pakietu są zintegrowane i pracują w trybie online na jednej bazie danych. Umożliwia to jednorazowe wprowadzanie informacji, które są natychmiast widoczne dla wszystkich uprawnionych pracowników. System faktycznie rozwijany jest przez - związaną z Adaptą - firmę MaWi Agencja Informatyczna. Natomiast Adapta zajmuje się wyłącznie wdrażaniem pakietu i świadczeniem usług konsultingowych.

Otwarta droga

MaWi stworzyła narzędzia programistyczne - deltaCASE Professional, które przyspieszają proces projektowania i wdrażania oprogramowania. Ułatwiają także rozwój pakietu Adaptix. "Powodem opracowania własnych narzędzi do budowy aplikacji jest fakt, że rynek ich dostawców jest obecnie bardzo niepewny" - mówi Maciej Zaborowski.

W roku 1999 Adapta nawiązała współpracę z niemiecką firmą Heitec, producentem systemu archiwizacji i zarządzania dokumentami - Sara2000. "Podjęliśmy decyzję o współpracy z Heitec, ponieważ nie chcieliśmy być uzależnieni tylko od jednego typu produktów, systemów wspomagających zarządzanie" - wyjaśnia Maciej Zaborowski. Heitec prowadzi obecnie prace nad stworzeniem uproszczonych i jednocześnie tańszych wersji oprogramowania Sara2000, które byłyby bardziej atrakcyjne dla polskich klientów.


TOP 200