Adaptacja chmury obliczeniowej w Polsce i na świecie

Modele dostarczania i dostawcy chmur obliczeniowych

Zarówno polskie, jak i globalne firmy wykorzystujące chmurę obliczeniową deklarują bardzo zbliżony, wysoki poziom udziału rozwiązań dostarczanych w modelu Software-as-a-Service (odpowiednio 66% i 67%). Jednocześnie wyniki badania „Computerworld”, Google i ITMAGINATION wskazują na zauważalnie niższy stopień penetracji modeli Platform oraz Infrastructure-as-a-Service wśród polskich organizacji (odpowiednio 22% i 30% vs. 38% i 50%).

„Wejście w model SaaS nie wymaga dużych integracji ani zmian infrastrukturalnych wewnątrz organizacji. Osiągnięcie korzyści biznesowej jest szybsze i prostsze – za cenę korzystania z rozwiązania ‘pudełkowego’ zamiast dedykowanego” – mówi Włodzimierz Bielski, Data Science Competency Manager w ITMAGINATION. „Modele IaaS i PaaS wymagają większych przygotowań i zaangażowania wewnętrznego IT, np. zestawienia VPN czy migracji maszyn wirtualnych na infrastrukturę dostawcy. W takich sytuacjach – zwłaszcza na początkowych etapach – wsparcie doświadczonego partnera technologicznego może oszczędzić czas i zmniejszyć ryzyko”.

Zobacz również:

Adaptacja chmury obliczeniowej w Polsce i na świecie

Około 2/3 wartości rynku chmury publicznej w Polsce pokrywają różnego rodzaju usługi SaaS, i w tym zakresie nie ma istotnej różnicy między rynkiem polskim a rynkami zachodnimi. Widać natomiast niższy stopień wykorzystania platform (stosowanych przez polskie organizacje przede wszystkim w środowiskach testowo-deweloperskich) oraz infrastruktury w modelu chmurowym. Specyfiką polskich klientów jest także porównywanie rozwiązań chmurowych nie tyle między różnymi dostawcami cloudcomputingu, ile z dostępnymi rozwiązaniami Data Center, które z racji na rozdrobnienie tego rynku w Polsce cechuje silna presja cenowa, a co za tym idzie, korzystna cena końcowa dla klientów.

Polskie i globalne firmy wykorzystujące chmurę obliczeniową deklarują wysoki poziom udziału rozwiązań dostarczanych w modelu SaaS (odpowiednio 66% i 67%). Wyniki badania „Computerworld”, Google i ITMAGINATION wskazują na zauważalnie niższy stopień penetracji modeli BPaaS oraz IaaS wśród polskich organizacji (odpowiednio 22% i 30% vs. 38% i 50%).

Wśród podstawowych aplikacji biurowych dostępnych w chmurze największą popularnością cieszą się u polskich klientów pakiety Microsoft Office 365 (48%) oraz Exchange Online (19%), usługa oferująca pocztę i kalendarz w chmurze. Rosnącą konkurencję w tym segmencie stanowi Google Suite (16%), korzystający z szerokiej popularności rozwiązań tego dostawcy wśród konsumentów. Najpopularniejszy pakiet rozwiązań IaaS na świecie to Amazon Web Services (51% wskazań), a w Polsce platforma Microsoft Azure (37%). Popularnością zarówno wśród polskich, jak i zagranicznych, organizacji cieszy się także Google Cloud (odpowiednio 22% i 21%).

Adaptacja chmury obliczeniowej w Polsce i na świecie

Chmura pęcznieje danymi

Wiemy już, że udział chmury obliczeniowej w środowiskach IT polskich przedsiębiorstw jest o rząd wielkości niższy niż w przypadku ich zagranicznych odpowiedników. Co ciekawe, deklarujący zaangażowanie w chmurę uczestnicy badania „Computerworld” przechowują tam szersze zbiory danych niż respondenci w raportu „Cloud Security”. W tej pierwszej grupie średnia dla wymienionych w pytaniu odpowiedzi wyniosła 39%, w drugiej zaś 30%.

Zarówno polskie, jak i zagraniczne organizacje najchętniej przechowują w chmurze wiadomości e-mail (odpowiednio 63% i 44%). Wśród polskich respondentów szczególnie chętnie przenoszone w chmurę są także dane dotyczące sprzedaży i marketingu (44%), a wśród zagranicznych firm dane klientów (39%, ex aequo ze wskazaniem polskich badanych).

Chmura obliczeniowa w Polsce i za granicą

W badaniu „Computerworld” zrealizowanym we współpracy z Google i ITMAGINATION udział wzięło 180 specjalistów IT wywodzących się z różnej wielkości działających w Polsce organizacji ze wszystkich istotnych gałęzi gospodarki: 31% respondentów stanowili przedstawiciele dużych firm i korporacji, 45% przedsiębiorstw średnich i małych, zaś 24% wywodziło się z mikroprzedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 10 osób. Największa część badanych wywodziła się z firm IT (28%), organizacji sektora naukowego i edukacyjnego (16%), przedsiębiorstw przemysłowych i produkcyjnych (10%) oraz jednostek administracji publicznej i służb mundurowych (9%).

Jednym z założeń badania „Computerworld” było porównanie specyfiki polskiego rynku chmurowego z jego zagranicznymi odpowiednikami. Mając to na względzie, część zadawanych polskim respondentom pytań nawiązywała do pytań i ustaleń raportu „Cloud Security Spotlight Report 2017”, publikacji przygotowanej przez CrowdResearch Partners na podstawie odpowiedzi udzielonych przez ponad 1900 uczestników z całego przekroju branż oraz wielkości organizacji z wielu krajów.

Przeczytaj cały raport TUTAJ.


TOP 200