Adam Góral: zacznijmy inwestować w ludzi!

Z prezesem Asseco Poland, od kilkunastu lat wspierającego Olimpiadę Informatyczną, rozmawiamy o szkolnictwie wyższym, wsparciu młodych, utalentowanych ludzi i podejściu do innowacyjności.

Adam Góral: zacznijmy inwestować w ludzi!
Czego Pan, jako właściciel i prezes firmy IT, oczekiwałby od uczelni wyższych?

Otoczenie biznesowe zmienia się niezwykle dynamicznie. To ogromne wyzwanie dla autorów programów studiów wyższych. Muszą oni monitorować na bieżąco oczekiwania firm wobec pracowników. Jesteśmy gotowi podzielić się naszymi spostrzeżeniami. Wielokrotnie sygnalizowałem, że brakuje na rynku specjalistów z umiejętnościami niezbędnymi do kierowania projektem, architektów systemowych, analityków biznesowych - tych wszystkich osób, które muszą zorganizować pracę programistom. Warto zauważyć, że pracodawcy w coraz większym stopniu oczekują od absolwentów umiejętności pracy zespołowej. Praca nad tworzeniem oprogramowana, czy jego wdrożeniem wymaga tych umiejętności na najwyższym poziomie. Tu efekt zależy od bieżącej wymiany informacji z członkami nawet kilku zespołów biorących udział w projekcie.

Inwestują Państwo na całym świecie. Bazując na doświadczeniach spółek Grupy, skąd polskie uczelnie powinny czerpać wzorce? Wiele się mówi o izraelskim przemyśle IT…

Zobacz również:

  • Polska wydaje na innowacje 1,39 proc. PKB
  • Firma opracowująca chipy naśladujące pracę mózgu, pozyskała 25 mln USD finansowania

Izrael jest świetnym przykładem państwa, które wspiera innowacyjność gospodarki na bazie współpracy rządu z przemysłem. Dwie trzecie środków przeznaczanych na badania i rozwój pochodzi ze strony komercyjnej. Pieniądze publiczne kierowane są tam, gdzie nie można liczyć na samoczynne zadziałanie mechanizmów rynkowych. Potem jednak urzędników zastępują inwestorzy z wielu działających tam funduszy venture capital.

Dlaczego Asseco Poland wspiera tego inicjatywy takie, jak Olimpiada Informatyczna?

Kapitał ludzki w firmie, która zajmuje się głównie produkcją oprogramowania jest nie do przecenienia. Dlatego jesteśmy zainteresowani wyszukiwaniem uczniów uzdolnionych informatycznie i podejmujemy przedsięwzięcia, które otwierają przed nimi możliwości rozwoju. Udział w Olimpiadzie Informatycznej pozwala im także określić umiejętności w zakresie analizowania problemów, układania wydajnych algorytmów i zastosowania ich w powiązaniu z językiem programowania. Finaliści dostają szansę udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie Informatycznej i innych konkursach informatycznych. Są też przyjmowani w pierwszej kolejności na studia informatyczne. Oczywiście śledzimy ich karierę i mamy dla nich atrakcyjne propozycje pracy.

W jaki jeszcze sposób Asseco wyszukuje młode talenty informatyczne?

Angażujemy się w wiele przedsięwzięć. Przykładem takiej współpracy jest patronat nad specjalnościami "Informatyka w biznesie" oraz "Bankowość i innowacje finansowe" w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Wspieramy ją także w zakresie konsultacji i doradztwa, opiniowania programów, prowadzenia zajęć i organizowania praktyk. Jesteśmy także sponsorem największego konkursu technologicznego na świecie Microsoft Imagine Cup, który skupia 300 tys. najzdolniejszych studentów z całego świata.

Od kilku lat czynnie wspieramy działania studentów skupionych wokół Warszawskich Dni Informatyki. Jesteśmy Złotym Sponsorem tego wydarzenia, które organizowane jest przez 8 kół naukowych z warszawskich uczelni politechnicznych i uniwersyteckich. Program obejmuje wykłady i spotkania z najlepszymi menadżerami branży IT, z kraju i zza granicy. Sponsorujemy też - organizowane przez wyższe uczelnie - konferencje dotyczące nowych technologii takie, jak Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Wobec Wyznań Współczesnej Techniki organizowana przez Politechnikę Warszawską, czy na SGH Inspiring Solutions - studencką konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w biznesie.

Czy powinien powstać rządowy program wspierania najzdolniejszych studentów?

Państwo powinno przede wszystkim wyznaczać wysokie standardy nauczania i nadzorować ich przestrzeganie. Dlatego cieszę się, że matematyka wróciła na egzamin maturalny. Do przeniesienia gospodarki na wyższy poziom innowacyjności zdecydowanie potrzebujemy inżynierów. Przez wiele lat nie obowiązywał egzamin maturalny z matematyki. Zaowocowało to tym, że obecnie mamy więcej menadżerów niż zdolnych inżynierów. To był duży błąd!

Wyszukiwaniem najzdolniejszych studentów powinny zaś być zainteresowane wyższe uczelnie. I tak się dzieje w przypadku Olimpiady Informatycznej, powołanej przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Przedsięwzięcie to - wspierane zarówno przez MEN, jak i firmę komercyjną - jest przykładem dobrze pojętej współpracy pomiędzy rządem, nauką i biznesem. Państwo powinno stymulować organizowanie olimpiad przedmiotowych przede wszystkim w obszarach strategicznych z punktu widzenia innowacyjności gospodarki.

Wiele się dziś mówi o innowacyjności i komercjalizacji badań naukowych. Czy Asseco Poland współpracuje z polskimi uczelniami? Czy może funduje jakieś granty naukowe?

Tworzenie rozwiązań autorskich wymaga ciągłego ponoszenia nakładów na prace koncepcyjne i rozwojowe. A w przypadku Asseco Poland aż 64% przychodów za rok 2010 pochodzi ze sprzedaży oprogramowania i usług własnych. Współpracujemy z wieloma uczelniami i instytutami badawczymi. W wyniku tej współpracy powstają najczęściej rozwiązania komercyjne, jak jeden z modułów - Sales Agent Workflow - naszego sztandarowego rozwiązania def3000, zbudowany we współpracy z Politechniką Rzeszowską.

Dzięki udziałowi w projektach badawczych pozyskujemy wiedzę o standardach NATO. Ważna jest też możliwość testowania naszych produktów w natowskim środowisku IT. Stąd nasz udział w projekcie badawczym finansowanym przez MNiSW "Zaawansowane metody i techniki tworzenia świadomości sytuacyjnej w operacjach sieciocentrycznych" powstającego w ramach narodowego Konsorcjum Operacji Sieciocentrycznych (KOS). We współpracy z Wojskowym Instytutem Łączności, który jest liderem konsorcjum, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji, Centrum Techniki Morskiej, Akademią Obrony Narodowej i Wojskową Akademią Techniczną tworzymy odpowiedź Polski na koncepcję budowania zdolności sieciocentrycznych NATO - NATO Network Enabled Capability.

Wygraliśmy też udział w trzech nowych projektach badawczych: Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa; PWB - zarządzania dostępem i wymianą informacji o różnych klauzulach bezpieczeństwa w sieci usług oraz SPOT- Prototyp Systemu Perymetrycznej Ochrony Telekomunikacyjnej Infrastruktury Krytycznej - w konsorcjum z Instytutem Łączności. Będziemy też realizować projekt CORASMA dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa EDA, jako poddostawca Wojskowej Akademii Technicznej.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200