Active Directory dla NT 4.0

Rok po wprowadzeniu na rynek Windows 2000 Microsoft udostępnił rozszerzenia klienckie, umożliwiające komputerom z Windows NT 4.0 ograniczone korzystanie z usług katalogowych Active Directory. Wraz z premierą Windows 2000 producent zaoferował takie rozszerzenia wyłącznie dla systemów Windows 9x. Według ówczes-nych zapowiedzi, analogiczne rozwiązanie dla NT 4.0 miało być udostępnione już pół roku temu - wraz z Service Pack 1. Pakiet oferuje równie ograniczoną funkcjonalność, jak w przypadku wersji dla Windows 9x.

Po instalacji klienta Active Directory dla Windows NT 4.0 możliwe są: logowanie z poziomu stacji roboczych z tym systemem do najbliższego kontrolera domeny i zmiana haseł dostępu na dowolnym kontrolerze w domenie. Rozszerzenia instalują również interfejs ADSI (Active Directory Services Interface), umożliwiający wykonywanie skryptów korzystających z katalogów. Zapewniają także dostęp do udziałów DFS (rozproszonego systemu plików), pracujących w trybie wysokiej dostępnoś- ci (zdublowanych), pozwalają użytkownikom na zmianę właściwości opisujących ich obiektów, np. numerów telefonów, i obsługują NTLM w wersji 2 do identyfikacji w środowisku sieciowym.

Oprogramowanie klienckie nie umożliwia użytkownikom Windows 9x i NT 4.0 korzystania z najbardziej zaawansowanych funkcji, np. IntelliMirror, mechanizmów polis grupowych, autentyfikacji i autoryzacji Kerberos, jak również z protokołów IPSec i L2TP przydatnych w budowie sieci VPN.

Oprogramowanie klienta Active Directory dla Windows NT 4.0 można pobrać spod adresu:http://www.microsoft.com/windows2000/news/bulletins/adextension.asp. Wersje dla Windows 9x są dostępne na płytach instalacyjnych Windows 2000.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200