Acrobat 5.0 - zespołowa praca nad dokumentami PDF

Podobnie jak dotychczas, Adobe oferuje dwie wersje aplikacji: bezpłatną przeglądarkę dokumentów PDF Adobe Acrobat Reader i rozbudowany program do ich tworzenia i edytowania - Adobe Acrobat.

Podobnie jak dotychczas, Adobe oferuje dwie wersje aplikacji: bezpłatną przeglądarkę dokumentów PDF Adobe Acrobat Reader i rozbudowany program do ich tworzenia i edytowania - Adobe Acrobat.

Oglądanie dokumentów PDF za pomocą przeglądarki Web nie jest nowością, jednak Acrobat 5 po wyświetleniu na ekranie treści umieszczonego na stronie WWW dokumentu PDF umożliwia członkom zespołu roboczego dodanie do dokumentu komentarzy ("przyklejane karteczki" - Post it), a także przeglądanie komentarzy współpracowników. Dzięki obsłudze standardu WebDAV i współpracy z rozszerzeniami Office Server Extensions Microsoftu możliwa jest również wymiana komentarzy.

Zarówno komentarze, jak i wypełniane na stronach WWW formularze PDF mogą być podłączone do zdalnej bazy danych. W miarę wypełniania pól formularzy dynamicznie zmienia się zawartość strony. Możliwe jest to dzięki eksportowaniu zawartości pól dokumentów Acrobat 5.0 w formacie XML, a także obsłudze mechanizmów ODBC.

Dokumenty mogą być podpisywane i szyfrowane z wykorzystaniem kluczy 128-bitowych. Jednocześnie można ograniczać ich rozpowszechnianie i edytowanie, uniemożliwiając np. drukowanie, dodawanie notatek itp. Najnowszy Acrobat pozwala również zapisać plik PDF w łatwo "edytowalnym" formacie RTF (Rich Format Text), lecz wyniki tej przemiany są zależne od struktury dokumentu. Testy wykazały, że konwersja z PDF na RTF jest doskonała nawet podczas zamiany skomplikowanych dokumentów szpaltowych zawierających proste tabele. Aplikacja gorzej radzi sobie z wielokolumnowymi tabelami - tabela zamienia się w jedną kolumnę danych i trzeba poświęcić wiele czasu, żeby przywrócić jej pierwotny wygląd. Podczas procesu zamiany PDF na RTF tracone są także wszelkie ilustracje wpisane w dokument PDF.

Acrobat 5.0 umożliwia konwersję dokumentu PDF do formy graficznej, integrującej tekst i rysunki. Użytkownik może zapisać dokument, jako rysunek w formacie JPEG i TIFF.

Nowością pakietu jest również możliwość drukowania powiększonego dokumentu PDF na kilku typowych kartkach papieru. Rozwiązanie to jest jednak dostępne wyłącznie dla drukarek PostScript.

Pakiet wzbogacono też w możliwość formatowania dokumentów do oglądania ich treści na komputerach naręcznych. Funkcja ta będzie przydatna w szczególności użytkownikom dostępnego bezpłatnie pakietu Adobe Acrobat Reader for Palm OS, umożliwiającego przeglądanie dokumentów PDF na komputerach Palm.


TOP 200