Accenture redukuje

Firma konsultingowa Accenture zapowiedziała zwolnienie 1,5 tysiąca swoich pracowników

Redukcja dotknie przede wszystkim około tysiąca konsultantów w Stanach Zjednoczonych oraz blisko 500 osób w oddziałach firmy na całym świecie. Zwalniani pracownicy przez 6-12 miesięcy będą otrzymywali 20% dotychczasowego wynagrodzenia oraz wszystkie dodatkowe świadczenia od pracodawcy.

Zaproponowany plan restrukturyzacji ma poprawić sytuację firmy. Dodatkowo rada nadzorcza podjęła decyzję o zakupie przez własnych akcji za kwotę 150 mln USD. Decyzja ta ma poprawić wiarygodność firmy wśród inwestorów.