Aby serwer był serwerem

Rozproszony system plików, zaawansowane zarządzanie pamięciami masowymi, obsługa mechanizmu quota i udostępnianie drukarek w Internecie to tylko niektóre z nowości w usługach plików i drukowania w Windows 2000.

Rozproszony system plików, zaawansowane zarządzanie pamięciami masowymi, obsługa mechanizmu quota i udostępnianie drukarek w Internecie to tylko niektóre z nowości w usługach plików i drukowania w Windows 2000.

Wykorzystanie serwerów jako maszyn pełniących funkcję repozytorium współdzielonych przez użytkowników plików i kolejek wydruku to ich podstawowe zastosowanie w sieciach korporacyjnych. Dotychczas system Windows NT był uważany za gorszy serwer plików i wydruku niż systemy operacyjne firmy Novell. Windows 2000 spróbuje zmienić tę sytuację. W jego systemie plikowym uzupełniono podstawowe braki, takie jak możliwość indywidualnego przydzielania limitów objętości danych dla użytkowników. Wprowadzono też wiele nowych funkcji, ułatwiających współdzielenie i lokalizację danych udostępnionych w sieci i dostęp do nich z wykorzystaniem mechanizmów internetowych. Znacznie wzbogacono także mechanizm udostępniania drukarek, który już obsługuje najnowsze standardy internetowe.

NTFS 5.0

Windows 2000 jest dotąd najbardziej zaawansowanym serwerem plików Microsoftu. Nareszcie obsługuje wszystkie systemy plikowe występujące w różnych wersjach Windows - w tym FAT32, z którego dotychczas mogły korzystać Windows 95 i 98. Podstawowym systemem plikowym jest jednak NTFS 5.0, zawierający wiele rozszerzeń w porównaniu z NTFS-em znanym z Windows NT 4.0.

NTFS 5.0 dostarczy administratorom Windows 2000 funkcję, która od dawna jest standardem w sieciach NetWare - przydzielania tzw. qouta, czyli ograniczeń wykorzystania powierzchni dyskowej. Administrator może ograniczyć powierzchnię dla każdego z użytkowników bądź ich grup w ramach jednego folderu, wolumenu dyskowego lub całego dysku. Przy każdej próbie zapisania danych w katalogu, który jest objęty ograniczeniem objętości, system weryfikuje, czy użytkownik o określonym, indywidualnym identyfikatorze SID nie przekracza przydzielonej mu powierzchni. Administrator może również określić przy jak dużym procentowo wykorzystaniu quoty użytkownik będzie ostrzegany o zbliżaniu się do granicy przydzielonego limitu.

Nowością NTFS 5.0 jest obsługa mechanizmu Sparse File, który umożliwia efektywniejsze wykorzystanie dostępnej dla systemu powierzchni dyskowej. Pozwala on aplikacji tworzyć pliki dowolnej wielkości, ale przydziela im tylko tyle powierzchni dyskowej, ile rzeczywiście potrzebują. Przykładowo, jeśli aplikacja zażąda utworzenia pliku o objętości 5 GB na danej partycji dyskowej, a w rzeczywistości zapisze tylko 25 MB danych na początku pliku i 10 MB na końcu, to system NTFS zaalokuje tylko taką (lub nieznacznie większą) powierzchnię, jaka jest potrzebna do zapisu rzeczywistej liczby danych (ok. 35 MB).

W nowym NTFS zmieniono sposób logowania wszystkich transakcji wykonywanych na wolumenie dyskowym. W dostępnych obecnie wersjach systemu Windows NT logowanie zdarzeń zachodzących na partycjach NTFS było każdorazowo zerowane po restarcie serwera. Znacznie ograniczało to możliwość odtwarzania przypadkowo usuniętych danych i utrudniało działanie w sytuacjach awaryjnych. Nowy mechanizm logowania śledzi i zapamiętuje wszystkie zmiany w plikach i folderach dyskowych przez znacznie dłuższy czas (logowanie odbywa się indywidualnie na poziomie każdego pliku). Jest to jeden z powodów, dla których każda partycja systemowa kontrolerów domeny Windows 2000 musi pracować pod kontrolą NTFS 5.0 (nie można zainstalować systemu na starej wersji NTFS lub FAT).

Podczepianie katalogów

Microsoft wprowadził do Windows 2000 mechanizm znany także użytkownikom Unixa. Tak zwane Junction Points (określane także jako Reparse Points) pozwalają podłączyć do lokalnego pustego katalogu na partycji NTFS 5.0 dowolny folder na lokalnym lub zdalnym dysku (w tym przypadku stosuje się podawane ścieżki dostępu w formacie UNC). Takie punkty dowiązań są niewidoczne dla użytkowników i aplikacji, co pozwala na łatwe rozbudowywanie dostępnej powierzchni dyskowej, np. poprzez przeniesienie danych na nowy, znacznie większy wolumen dyskowy, a następnie jego podpięcie w miejsce dotychczas wykorzystywanego foldera.

W przeciwieństwie do mechanizmu DFS (Distributed File System), który jest już dostępny dla Windows NT 4.0, obsługa Junction Points jest realizowana bezpośrednio przez system operacyjny, a nie przez dodatkowy serwis systemowy. Gwarantuje to, że mechanizm ten zawsze jest dostępny, gdy działa system operacyjny.


TOP 200