Aby odzyskać poczucie sensu życia, jesteśmy skłonni zawierzyć je sztucznej inteligencji

Z badań przeprowadzonych przez Oraclei Workplace Intelligence w 13 krajach wynika, że ponad 75% ludzi odczuwa brak własnego rozwoju osobistego i zawodowego. Od początku pandemii podwoiła się liczba osób, które odczuwały niemal całkowity brak kontroli nad swoim życiem osobistym i zawodowym. 27% pracowników popadło w rutynę, a 26% zgłasza zwiększone poczucie samotności. Jesteśmy tak samotni i pozbawieni poczucia kontroli, że aż 85% badanych nie widzi przeszkód, aby technologia pomagała zdefiniować ich przyszłość

Aby odzyskać poczucie sensu życia, jesteśmy skłonni zawierzyć je sztucznej inteligencji

Według nowego badania „Back in the Driver's Seat: Employees Use Tec to Regain Control” przeprowadzonego przez firmy Oracle i Workplace Intelligence, przeprowadzonego na ponad 14 600 pracowników, menedżerów, liderów działu kadr i dyrektorów w 13 krajach, życie osobiste i zawodowe ankietowanych pracowników utknęło w miejscu, a przygnieceni poczuciem utraty sprawczości, wyczerpani pandemią koronawirusa ludzie są oni gotowi do odzyskania kontroli nad swoją przyszłością.

Druzgoczący widok sytuacji pracowników po blisko 2 latach z COVID-19

Wyniki badania pokazują spustoszenie w psychice pracowników. 80% ankietowanych w ciągu ostatniego roku odczuło negatywne skutki, takie jak: pogorszenie sytuacji finansowej (29%), pogorszenie stanu zdrowia psychicznego (28%), utrata motywacji zawodowej (25%) oraz poczucie utraty kontroli nad własnym życiem (23%). Z kolei 62% ludzi uznało rok 2021 za najbardziej stresujący w całym okresie swojej pracy. W tym roku liczba osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego wzrosła o ponad połowę (52%) w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Zobacz również:

  • Czy wybory do parlamentu mogą zostać zhakowane?
  • Praca zdalna tylko dla wybranych Polaków. Badanie ClickMeeting
  • Budowanie organizacji idealnej

Czego pracownicy oczekują od pracodawców

„Ubiegły rok wyznaczył nowy kierunek dla przyszłości rynku pracy. Co zaskakujące, wśród stresu, niepokoju i samotności podczas pandemii pracownicy zyskali głos, stali się silniejsi i nie boją się mówić o swoich potrzebach” — skomentowała wyniki Yvette Cameron, wiceprezes Oracle i szefowa działu Cloud HCM.

Aktualnie najważniejsze priorytety pracowników to: równoważenie życia osobistego i zawodowego (42%), zdrowie psychiczne (37%) i elastyczność miejsca pracy (33%). 75% osób odczuwa brak rozwoju zawodowego, ponieważ brakuje im możliwości rozwoju kariery (25%) i są zbyt przytłoczeni, aby dokonać zmian (22%).

Według ankietowanych 85% pracowników wsparcie ze strony pracodawców jest niewystarczające. Pracownicy oczekują od organizacji zapewnienia większej liczby szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju umiejętności (34%), wyższych wynagrodzeń (31%) i szans na przyjęcie nowych ról w firmie (30%).

83% osób jest gotowych, aby dokonać zmian, ale 76% stwierdziło, że na przeszkodzie stoją ogromne wyzwania. W tym zakresie właśnie liczą na pomoc pracodawcy i nowych technologii.

Przyzwyczajeni do współpracy zdalnej ludzie otworzyli się na technologię tak bardzo, że chętnie skorzystają z podpowiedzi AI w tym zakresie. 85% osób chce, aby technologia pomagała w określeniu ich przyszłości poprzez wskazanie umiejętności, które powinny być rozwijane (36%), zalecanie sposobów zdobywania nowych umiejętności (36%) oraz wskazywanie następnych etapów rozwoju zawodowego (32%). 75% osób dokonałoby zmian w swoim życiu na podstawie zaleceń sztucznej inteligencji. 82% osób uważa, że AI może wspierać ich karierę zawodową lepiej niż człowiek, udzielając bezstronnych rekomendacji (37%), szybko udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące ich kariery (33%), czy też wyszukując nowe miejsca pracy odpowiadające ich obecnym umiejętnościom (32%). Aż 55% badanych z większym prawdopodobieństwem pozostanie w firmie korzystającej z zaawansowanych technologii w celu wspierania rozwoju kariery.

Oprac. na podstawie mat. pras.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200