Aby lepiej zabezpieczyć dane

Mergent International oferuje programy do ochrony przechowywanych danych.

Mergent International oferuje programy do ochrony przechowywanych danych.

Mergent International zajmuje się produkcją oprogramowania, które zabezpiecza komputery klasy PC przed ingerencją nieupoważnionych osób. Firma dostarcza oprogramowania dla różnych platform systemowych.

Testowane oprogramowanie PC/DACS for Windows 95 nakłada na stacje robocze zabezpieczenia, by spełniały one założenia normy bezpieczeństwa C2. Najważniejsze z nich to zabezpieczenie komputera podczas jego włączania, szyfrowanie danych przechowywanych na dyskach, opcja automatycznego zabezpieczania komputera po określonym czasie jego nie używania oraz permanentne kasowanie plików, tak by niemożliwe było ich odtworzenie.

Po instalacji pakietu automatycznie zakładane jest konto administratora o określonym haśle. Pełni on rolę zarządcy regulującego prawa dostępu poszczególnych użytkowników. Może określać zarówno godziny, w jakich logować się mogą użytkownicy (dla każdego oddzielnie lub też zbiorczo), a także przydzielać wielopoziomowe prawa dostępu do folderów dyskowych i poszczególnych plików (prawa czytania, modyfikowania, zapisywania, wykonywania, kasowania, tworzenia i administrowania plikami).

Dzięki tym prawom można w prosty sposób zabronić dostępu do najważniejszych plików konfiguracyjnych, np. AUTOEXEC.BAT, CONFIG.SYS i plików INI systemu Windows oraz systemowej bazy Registry systemu Windows 95.

Identyfikacja każdego użytkownika rozpoczyna się od razu po uruchomieniu systemu operacyjnego. W trakcie włączania komputer jest zabezpieczony i operacja ta nie może zostać przerwana. Możliwe jest nawet zabronienie bootowania komputera z dyskietki. Uczynić to można tylko posiadając specjalny dysk, który wygenerować może osoba z odpowiednimi uprawnieniami.

Przed nie autoryzowanym dostępem i próbą rekonfiguracji zabezpieczone są także porty szeregowe i równoległe komputera. Bez wiedzy odpowiedzialnej za to osoby, nie mogą być do nich podłączone żadne dodatkowe urządzenia, czy też kable umożliwiające przesyłanie danych między komputerami.

Istotną sprawą jest także odpowiednie zabezpieczenie danych kasowanych przez użytkownika. W rzeczywistości odbywa się to w ten sposób, że na powierzchni dyskowej, gdzie znajduje się plik przeznaczony do skasowania, nagrywane są losowe dane, które zostają następnie usunięte. Uniemożliwia to w 100% odtworzenie zawartości usuniętego pliku.

PC/DACS, ze względu na rozszerzone możliwości monitorowania działań zachodzących w systemie, sprawdza się także dobrze jako program antywirusowy. Nie ma on co prawda funkcji skanera wyszukującego zagnieżdżone na dysku wirusy, ale jest znakomitym narzędziem prewencyjnym, informującym o wszelkich anomaliach w pracy i dostępie do dysków twardych.

Dodatkowe zabezpieczenia obejmują m.in. szyfrowanie danych, znajdujących się na dysku (można szyfrować dysk także częściowo - pojedyncze foldery), a także wykonywanych kopii zapasowych.

Wysoki poziom integracji pakietu z Windows 95 widoczny jest praktycznie na każdym kroku. Polecenia umożliwiające szyfrowanie danych widoczne są po kliknięciu prawym przyciskiem na nazwie pliku lub foldera przy kopiowaniu plików pakiet pyta: czy operację tę wykonywać z szyfrowaniem pliku czy nie, a w oknie właściwości pojawia się dodatkowa zakładka programu PC/DACS, dzięki której użytkownik może się zorientować, jakie prawa dostępu ma przyznane do danego pliku, foldera lub dysku.

PC/DACS for Windows 95 wyposażony jest także w narzędzia umożliwiające jego prostą, dostosowaną do potrzeb danego użytkownika, automatyczną instalację na wielu komputerach pracujących w sieci. Godna pochwały jest też obszerna instrukcja dokładnie wyjaśniająca zasady działania poszczególnych funkcji pakietu oraz ich konfiguracji.

Pakiet polecić można użytkownikom, którzy wymagają najwyższego zabezpieczenia danych przechowywanych w komputerze przed dostępem nie autoryzowanych osób.


TOP 200