Abecadło teleinformatyczne

Telekomunikacja za karę

Wszystkie wydarzenia na rynku telekomunikacyjnym w 2006 r. przyćmił konflikt Telekomunikacji Polskiej z Urzędem Komunikacji Elektronicznej. Prezes Anna Streżyńska nakłada na operatora kary idące w setki milionów złotych za niepodporządkowanie się kolejnym decyzjom regulatora. Działania UKE spotykają się z aplauzem opinii publicznej, ale mniej podobają się Komisji Europejskiej, która grozi palcem UKE.

Kiedy akurat w spektaklu "TP przeciw UKE" trwała przerwa, najwięcej emocji obserwatorów rynku telekomunikacyjnego wzbudzał oczekiwany debiut czwartego operatora komórkowego. Operator występujący początkowo pod nazwą P4, następnie przemianowany na Play, wystartował z opóźnieniem i chyba bez złudzeń na szybkie zawojowanie rynku.

Prawdziwych operatorów komórkowych mamy czterech, ale wirtualnych już ok. 150. Do debiutu w roli MVNO szykuje się kilka firm o znanych markach.

Usługi prawie po europejsku

Co różni polski rynek informatyczny od dojrzałych rynków europejskich? Struktura przychodów. Na zachodzie Europy prawie połowa (46%) przychodów dostawców rozwiązań informatycznych pochodzi ze sprzedaży usług. Według IDC, w ubiegłym roku w Polsce było to ok. 30%. Co jednak istotne, ich udział systematycznie rośnie. W latach 2004-2005 usługi składały się na 27% rynku IT.

W dalszym ciągu największe przychody firmy informatyczne uzyskują ze sprzedaży sprzętu. W 2006 r. udział sprzętu w całkowitej wartości polskiego rynku IT wyniósł 54%. Mimo to struktura przychodów na polskim rynku jest bliższa zachodnioeuropejskiej niż tej w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wyliczyli analitycy IDC, w tzw. regionie CEE aż 62% przychodów przypada na sprzęt, 24% to usługi i tylko 14% to oprogramowanie.

Windows Vista na spokojnie

Ilekroć Microsoft wprowadza na rynek nowy system operacyjny, ręce zacierają producenci sprzętu licząc na to, że w pogoni za nowościami klienci przystąpią do masowej wymiany komputerów. Po pierwszych miesiącach sprzedaży nawet wysocy rangą przedstawiciele kierownictwa Microsoftu zmuszeni byli delikatnie wycofywać się z pierwotnie bardzo optymistycznych prognoz. Użytkownicy, w tym wiele korporacji, odkładają migrację do Visty co najmniej na drugą połowę br.

Zagraniczne podboje

Wystarczyło, że należący do Grup Actebis dystrybutor ABC Data zaczął obsługiwać z Warszawy rynki czeski i słowacki, aby z miejsca zająć pierwszą lokatę wśród eksporterów. Comarch, dyżurny lider eksportu IT, jest dopiero na trzeciej pozycji. Comarch osiąga z eksportu piątą część swoich przychodów - 95 mln zł.

Jeszcze niedawno o zagranicznych planach, zwłaszcza w kierunku południowym i wschodnim, mówili bez mała wszyscy krajowi integratorzy i producenci oprogramowania. Niektórzy próbowali i nie doczekali się spodziewanych efektów (np. ComputerLand w Rosji), innym wystarczy sam korzystny dla wizerunku stan "przygotowania do ekspansji międzynarodowej" i poza deklaracjami nie czynią wiele, by rozszerzyć działalność poza Polskę.

Na razie w ślady Comarchu zdecydowanie poszła tylko Grupa Asseco, opierając strategię wokół stworzenia panregionalnego dostawcy usług i produktów IT. Asseco ma spółki w Czechach i na Słowacji (obie będą notowane na warszawskiej giełdzie), przejmuje firmy na Bałkanach i Litwie.

Eksporterem czystej wody jest spółka Ericpol z Łodzi, specjalizująca się w tworzeniu i testowaniu oprogramowania telekomunikacyjnego. Na rodzimym rynku nie jest znana, bowiem prawie cała jej produkcja (97%) trafia za granicę. W naszym zestawieniu Ericpol jest na czwartej pozycji.

Abecadło teleinformatyczne

Rynek IT w Polsce

Abecadło teleinformatyczne

Rynek IT w krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Abecadło teleinformatyczne

Rynek IT w Europie Zachodniej


TOP 200