Abecadło teleinformatyczne

Oprogramowanie idzie w górę

Miliard dolarów był wart rynek oprogramowania w Polsce w 2006 r. Microsoft, Oracle, Prokom, SAP i Novell - tak wyglądała czołówka producentów. Obecność w tym gronie polskiej firmy należy uznać za niespodziankę, zważywszy na to jak dużą popularnością cieszą się w Polsce standardowe aplikacje zagranicznych producentów.

Produkcja oprogramowania to najbardziej rentowna działalność informatyczna. W zeszłym roku zaledwie 16% wartości polskiego rynku IT przypadło na software. Analitycy IDC są zdania, że wysoka sprzedaż sprzętu to dobry prognostyk dla tych, którzy długoterminowo nastawiają się na produkcję oprogramowania. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej sprzedaż oprogramowania przekłada się na 21% wartości rynku IT. Ewidentnie nasz rynek będzie dążył w tym samym kierunku.

Plan Informatyzacji Wszystkiego

Przodujemy w liczbie rządowych, ponadresortowych, ponadpodziałowych planów i strategii. Najbardziej aktualny z planów to przyjęty niedawno Plan Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010. Zawiera wykaz projektów, które należy przeprowadzić. Zaliczono do nich m.in.: e-PUAP, STAP, pl.ID, SIS II i VIS, CEPIK, e-Deklaracje, PESEL 2, informatyzację ksiąg wieczystych, zintegrowany system zarządzania zadaniowym budżetem państwa, czy elektroniczną platformę gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Za priorytety rozwoju systemów teleinformatycznych na lata 2007-2010 zostały uznane: "przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i rozwojem społeczeństwa informacyjnego oraz neutralność technologiczna rozwiązań informatycznych wykorzystywanych w administracji publicznej". Miło poczytać...

Rebranding - operacja plastyczna firm IT

ComputerLand, Emax, MacroSoft, Ster-Projekt, Softbank - tych marek już nie ma na polskiej scenie informatycznej. Niektóre z nich były obecne na rynku od 20 lat! Konsolidacja, a czasem także zmiana profilu działalności powoduje, że spółki decydują się na zmianę nazwy. W tyle zostają stare sprawy, porażki, kłopoty, nietrafione strategie, niedokończone wdrożenia. Przy okazji nowego rozdania wszyscy liczą na rozgrzeszenie i wierzą w lepszą przyszłość.

Najgłośniejsze rebrandingi ostatnich miesięcy to:

  • przemianowanie MacroSoft na Macrologic,
  • powstanie Infovide-Matrix w wyniku połączenia Infovide i Matrix.pl,
  • zniknięcie marek Incenti i Softbank, które wstąpiły do grupy Asseco,
  • zejście ze sceny Ster-Projektu; ABG Ster-Projekt w wyniku fuzji ze Spinem przyjmuje nazwę ABG SPIN,
  • powstanie Sygnity w miejsce łączących się Emaxu i ComputerLandu.

Sygnity, dziecko konsolidacji

Nie ma ComputerLandu, nie ma Emaxu, jest Sygnity. Akcjonariusze obu spółek jednomyślnie zaakceptowali połączenie. Nikt zresztą nie spodziewał się innego wyniku, skoro korzyści płynące z fuzji dwóch czołowych integratorów są oczywiste. Zwłaszcza zaś w kontekście podejmowanych niemal w tym samym czasie działań konsolidacyjnych w grupie kapitałowej Prokomu - połączenie Asseco z Softbankiem i ABG Ster-Projektu ze Spinem.

W zestawieniu tegorocznego TOP 200 grupy kapitałowe Emax i ComputerLand występują jeszcze odrębnie. Ich przychody po zsumowaniu wyniosły 1,2 mld zł (dla porównania Grupa Prokom miała w 2006 r. przychody w wysokości prawie 1,7 mld zł). Przez lata problemem ComputerLandu było uzyskanie rentowności, za którą szłaby zwyżka ceny akcji. Ostatnim przed fuzją z Emaxem działaniem obliczonym na poprawę zysku było wdrożenie słynnego programu CoLorado. Teraz, po połączeniu z Emaxem, skala złożoności programu naprawczego wydaje się nieporównywalnie większa. Ten rok i jeszcze część następnego upłynie na reorganizacji grupy, w skład której wchodzi kilkanaście spółek.

Od bezpośredniego zarządzania spółką, którą stworzył 16 lat temu, odsuwa się Tomasz Sielicki. Zadowoli się miejscem w Radzie Nadzorczej.


TOP 200