Abecadło systemów MRP II/ERP część XXII

Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane prace, spływ godzin, braki itd.) to funkcja niezbędna do rozliczania produkcji i jej operatywnego planowania. Coraz częściej jest realizowana z terminala na wydziale oraz ''niejako przy okazji'' są raportowane dane niezbędne do sterowania jakością.

Raportowanie zaawansowania produkcji (wykonane prace, spływ godzin, braki itd.) to funkcja niezbędna do rozliczania produkcji i jej operatywnego planowania. Coraz częściej jest realizowana z terminala na wydziale oraz ''niejako przy okazji'' są raportowane dane niezbędne do sterowania jakością.

Powiązanie z kontrolą jakości - funkcja pozwalająca na planowanie i ewidencjonowanie operacji kontroli i weryfikacji jakości poszczególnych stadiów produkcji. W zaawansowanych rozwiązaniach dokumenty i informacje niezbędne do procesu sterowania jakością (np. ISO czy GMP) są tworzone i przesyłane drogą elektroniczną.

Ewidencja spływu kosztów jest konieczna do naliczania rzeczywistych kosztów produkcji i rozliczania personelu. Zwykle jest realizowana jako element rozliczania zleceń produkcyjnych lub harmonogramu produkcji.

Sterowanie produkcją procesową

Tworzenie harmonogramów zadań dziennych lub zmianowych to funkcja pozwalająca na tworzenie - po sprawdzeniu zabezpieczenia materiałowego i zdolności produkcyjnych - realnych harmonogramów dziennych lub zmianowych, które będą rozliczane w sposób uproszczony techniką back-flushing (wstecznie).

Wystawianie dokumentacji warsztatowej powinno być maksymalnie uproszczone i odnosić się raczej do harmonogramu niż zlecenia, aby uniknąć nadmiaru informacji.

Rozliczanie realizacji harmonogramów odbywa się zwykle uproszczoną metodą back-flushing - rozliczania wstecznego.

Sterowanie produkcją na liniach (JiT)

Tworzenie harmonogramów dziennych lub zmianowych i wystawianie dokumentacji warsztatowej - jak w sterowaniu produkcją procesową.

Obsługa kwitów kanban. Kwity kanban (etykiety) są stosowane w technice JiT przy produkcji średnio- i wielkoseryjnej. W przedsiębiorstwach stosujących kanban dostawy podzespołów na wydział lub stanowisko są przekazywane w standaryzowanych pojemnikach. Każdy pojemnik zawiera kwit podzielony na dwie części. Jest to zamówienie określonej liczby podzespołów. Jedną część kwitu zatrzymuje wydający elementy, druga wraca w pojemniku z wydanymi elementami. Kwity kanban pełnią funkcję czeku na pobranie materiału lub części. Są emitowane wraz z harmonogramem na określony czas, np. tydzień, i pozwalają - nawet bez informatyki - na zarządzanie operatywne w technice "wyciągania" od poprzedników zespołów i materiałów, w odróżnieniu od MRP, które polega na "wpychaniu" pracy na wydział. Powoduje to istotne zmniejszenie prac w toku i kosztów produkcji.

Rozliczanie wsteczne materiałów - oznacza skrajnie uproszczone rozliczanie zużycia materiałów. Zakłada się, że przekazanie produkcji gotowej jest równoznaczne z normatywnych zużyciem materiału. Jest to możliwe przy stałej wysokiej jakości produkcji.

Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji po raportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej to funkcja pozwalająca na minimalizowanie prac administracyjnych związanych z rozliczaniem robocizny. Raportowanie ostatniej lub wskazanej w ciągu operacji oznacza, że wszystkie poprzednie operacje zostały wykonane w czasie normatywnym.

Rozliczanie realizacji produkcji. Wykorzystuje się zwykle rozliczanie wsteczne materiałów i robocizny. Możliwa jest też następująca opcja: w przypadku pojawienia się nadmiernej ilości braków można wyłączyć częściowo lub całkowicie rozliczanie wsteczne i ręcznie raportować zużycie materiałów i robocizny.

Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.


TOP 200