Abecadło systemów MRP II/ERP część XIV

Dane do obsługi kooperacji zewnętrznej służą do określenia, czy dany element może być zlecony firmie zewnętrznej, a w razie pozytywnej odpowiedzi - w powiązaniu z kartoteką dostawców - podpowiedzi, której go powierzyć.

Dane do obsługi kooperacji zewnętrznej służą do określenia, czy dany element może być zlecony firmie zewnętrznej, a w razie pozytywnej odpowiedzi - w powiązaniu z kartoteką dostawców - podpowiedzi, której go powierzyć.

Dane do obsługi JiT (Just-in-Time) - produkcja na liniach. Umożliwiają one krótkookresowe planowanie i rozliczanie produkcji na liniach o organizacji przedmiotowej według harmonogramu z uproszczoną dokumentacją. W przypadku ustabilizowanej wysokiej jakości produkcji możliwe jest skrajne uproszczenie rozliczania produkcji, to znaczy według danych normatywnych z wykorzystaniem techniki rozliczania wstecznego. Zwykle planowanie i rozliczanie produkcji tą metodą dotyczy tworzenia i rozliczania harmonogramów zmianowych lub dziennych.

Kontrolowanie partii i dat przydatności. Funkcja ta jest coraz częściej niezbędna ze względu na stosowane systemy sterowania jakością zgodne z ISO 9000. Kontrolowanie partii dotyczy materiałów i surowców oraz produkcji w toku. Dla materiałów przykładem może być stal, dla której dla każdej partii jest wymagany atest hutniczy, określający skład chemiczny. Zlecenia produkcyjne mogą tworzyć kilka partii wyrobów, każdą z włas-nym oznaczeniem. Czasem jedną partię produkcyjną uzyskuje się przez kilka zleceń. Natomiast partie produkcyjne na różnych fazach przetworzenia mogą być tworzone według odmiennych reguł. Elementy i materiały mają często określoną datę przydatności. Kontrolowanie partii i dat pozwala na określenie, na które zlecenie - do których partii wyrobów - zostały użyte, jakie są ich numery seryjne. Jest to ważne m.in. w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, włókienniczym, chemicznym.

Wskaźnik rozliczania wstecznego umożliwia analizę zużycia czynników produkcji według normatywów już po zaraportowaniu wykonania produkcji. Pozwala na automatyczne rozliczenie czasu pracy ludzi i maszyn, zużycia materiałów, łącznie lub interaktywnie (każdy czynnik osobno oraz wszystkie razem).

Możliwość wyboru technologii zależnie od wielkości partii. Funkcja ta jest istotna w przypadku maszyn i urządzeń produkcyjnych, przeznaczonych do tych samych operacji, ale o różnej wydajnoś-ci. Pozwala na automatyczny wybór procesu technologicznego zależnie od wielkości partii produkcyjnej.

Procesy alternatywne. Zastosowanie ich jest potrzebne wtedy, gdy proces podstawowy jest niedostępny, np. w przypadku uszkodzenia maszyny, lub dostarczono nietypowy materiał. Wówczas proces trzeba zrealizować na innych maszynach i według innej technologii.

Technologia grupowa

Tworzenie procesów technologicznych na podstawie szablonów. Jest to uniwersalny sposób, który upraszcza i standaryzuje wytwarzanie. Na przykład możliwe jest zgrupowanie wytwarzania wszystkich wałków o tej samej średnicy, choć o różnych długościach. Raz uzbrojona tokarka nie będzie wymagała przezbrajania.

Tylko klasyfikacja do grupowania zleceń produkcyjnych. Sposób ten stosuje się wtedy, gdy czas przygotowywania maszyn jest znaczący, np. w produkcji farb. Proces produkcyjny poszczególnych kolorów farb ustawia się w takiej kolejności, aby bez mycia maszyn produkować każdy kolejny, dodając jedynie barwniki, dzięki temu oszczędza się czas i istotne ilości surowców.

Tabele norm do naliczania czasu w zależności od parametrów technologicznych pozycji. Dzięki nim znacząco zmniejsza się liczba błędów i nakład pracy przy normowaniu czasu pracy. Są to dwu- lub trójwymiarowe tabele, w których operacje, zgrupowane według jednej technologii grupowej, poszczególnych zleceń mają przypisany czas wykonania. Podczas przygotowania procesu produkcji czas jest wybierany z tabeli automatycznie.

Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.


TOP 200