Abecadło systemów MRP II/ERP część XIII

Struktura planistyczna (dla MPS) pozwala na długoterminowe planowanie dla grup i rodzin wyrobów. Obsługa wariantów i opcji polega na planowaniu i liczeniu kosztów oraz sterowaniu wytwarzaniem wyrobów składanych z "klocków".

Struktura planistyczna (dla MPS) pozwala na długoterminowe planowanie dla grup i rodzin wyrobów. Obsługa wariantów i opcji polega na planowaniu i liczeniu kosztów oraz sterowaniu wytwarzaniem wyrobów składanych z "klocków".

Przykładem wariantu może być zespół napędowy o różnych parametrach w samochodzie, przykładem opcji - obecność w nim radia, ABS czy klimatyzacji. Obsługa harmonogramu montażu jest potrzebna przy produkcji wyrobów w długich seriach wg zindywidualizowanych wymagań klienta, które powodują konieczność tzw. montażu końcowego.

Struktura wyrobu. Konstrukcyjna struktura wyrobu odzwierciedla na rysunku konstrukcję wyrobu lub recepturę zbiorczą, np. do produkcji chemicznej. Struktura produkcyjna pokazuje wyrób od strony jego wykonania. Ten opis nie musi być tożsamy ze strukturą konstrukcyjną. Obsługa tej funkcji wymaga utrzymywania podwójnej bazy danych, zawiera ją niewiele pakietów, szczególnie przeznaczonych dla przemysłu maszynowego.

Powiązanie między strukturą konstrukcyjną i produkcyjną jest niezbędne do efektywnej obsługi zmian konstrukcyjnych. Poprawki konstruktora zostają przeniesione na wszystkie zestawienia produkcyjne po to, aby uniknąć produkcji niepotrzebnych (nieaktualnych) części i podzespołów, a także by wstrzymać zbędne zakupy.

Tworzenie struktury na podstawie szablonu jest działaniem niezbędnym w przypadku produkcji wielowariantowej, np. mebli w różnych kolorach czy tkanin z różnym wykończeniem. Pozwala na obsługę elementów lub zestawień materiałów na wielu poziomach struktury w taki sposób, aby w procesie tworzenia wyrobu umożliwiało dokonanie wyboru różnych pozycji zgodnie z zamówienia klienta. Przykładowo - marynarka określonego wzoru może być różnych rozmiarów, w wielu kolorach, wykonana z różnego materiału i wariantami kieszeni czy guzików. Nie sposób przechowywać w systemie wszystkich możliwości zestawień, tworzy się więc je dla konkretnego klienta.

Pozycje zamienne w strukturze produktu. Pełna zamienność dotyczy elementów zamiennych, które nie różnią się od podstawowych, np. o tych samych parametrach, ale pochodzących z różnych fabryk. Zamienność częściowa obejmuje sytuacje, w których podstawowy element może być zamieniony przez inny o lepszych parametrach, lecz nie odwrotnie. Istnieje także zamienność w przedziale dat, w której dopuszcza się okresowe wytwarzanie z elementów zamiennych zamiast podstawowych.

Pozycje typu "fantom" do celów planistycznych. Takie pozycje - elementy lub ich zestawienia - tworzy się w procesie produkcji (nie mogą być składowane), natomiast pomija się je w planowaniu. W przypadku książki z obwolutą, obwoluta stanowi fantom. Ta funkcja systemu jest potrzebna do sterowania produkcją. Istnieje również rodzaj fantomów do innych celów niż planistyczne, które mogą być przechowywane w magazynach, np. koła zapasowe, zestawy wkrętów do mebli.

Uzysk i współczynnik braków. Uzysk z danej pozycji mierzy się wówczas, gdy materiał podczas wytwarzania zmienia właściwości, a z zakupionej partii wykorzystuje się tylko część, np. 90 cm2 z 1 m2 blachy. Współczynnik braków natomiast jest opisywany wtedy, gdy przy wytwarzaniu 2-3% wyrobów musi być odrzucone z przyczyn technologicznych.

Dane do serwisu dotyczące wyprodukowanych wyrobów w powiązaniu z danymi archiwalnymi pozwalają na odszukiwanie dużych i skomplikowanych wyrobów wg ich numerów seryjnych, danych archiwalnych dotyczących zakupu części zamiennych, prac konserwacyjnych, informacji o żywotności części zamiennych dostarczonych klientom.

Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.


TOP 200