Abecadło systemów MRP II/ERP część XII

Tworzenie zapotrzebowań na materiały nie objęte MRP to funkcja pozwalająca na wprowadzenie zapotrzebowania na części zamienne i materiały pomocnicze oraz podzespoły, które są zwykle używane do innych celów niż produkcja lub dystrybucja. Takie zapotrzebowanie jest tworzone ręcznie, nie automatycznie.

Tworzenie zapotrzebowań na materiały nie objęte MRP to funkcja pozwalająca na wprowadzenie zapotrzebowania na części zamienne i materiały pomocnicze oraz podzespoły, które są zwykle używane do innych celów niż produkcja lub dystrybucja. Takie zapotrzebowanie jest tworzone ręcznie, nie automatycznie.

Utrzymywanie pełnej dokumentacji dokonywanych transakcji polega na przechowywaniu danych z kilku lat, które umożliwiają prowadzenie analiz statystycznych, np. wychwytywanie trendów zbytu lub określanie sezonowości zużycia.

ZAKUPY

Rozliczanie rabatów, skont... zgodnie z polskimi przepisami to operacja złożona, wymagająca znajomości aktualnej interpretacji przepisów publikowanych w Rzeczpospolitej. Szczególną uwagę należy zwrócić na pakiety zagraniczne, polskie przepisy bowiem nie dopuszczają przeprowadzania pewnych operacji powszechnie dozwolonych za granicą. W tych pakietach obsługa wymienionych funkcji zwykle musi być napisana od początku.

Obsługa ubezpieczeń pozwala na wyszukiwanie ubezpieczycieli na podstawie danych archiwalnych i rynkowych, obsługę kosztów ubezpieczeń i wliczanie różnych rodzajów ubezpieczeń w ciężar poszczególnych dostaw.

Wiele źródeł pokrycia zobowiązań to funkcja szczególnie przydatna w przedsiębiorstwach wielozakładowych, w których jeden podmiot zamawia towar przeznaczony dla innego, płatnikiem zaś jest inny zakład lub centrala. Możliwe jest także realizowanie skomasowanych dostaw dla kilku jednostek wraz z ich rozliczaniem.

Obsługa zagadnień związanych z VAT - należy zwrócić baczną uwagę zwłaszcza na to, czy system może rozliczać wszelkiego typu faktury korygujące.

Obsługa rozliczeń finansowych z dostawcami to funkcja pozwalająca na regulowanie należności w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie, lecz bez naliczania karnych odsetek. Wpływa na zmniejszenie zaangażowania kapitałowego przedsiębiorstwa.

Nadzorowanie realizacji budżetu. Jeśli budżet środków na zakupy jest prawidłowo zbudowany z rozbiciem na poszczególne budżety branżowe, ta funkcja umożliwia minimalizowanie zaangażowania w środki obrotowe i obniżenie poziomu zapasów. Zapobiega nie kontrolowanym, nadmiernym zakupom grup towarów kosztem innych.

Rozdział zamówień na wielu dostawców to funkcja, która może być przydatna w sytuacji, gdy jeden z dostawców nie jest w stanie zaspokoić potrzeb firmy bądź konkretny dostawca nie jest pożądany ze względów bezpieczeństwa lub z uwagi na działanie konkurencji. W połączeniu z analizą solidności dostawców umożliwia zwiększenie pewności dostaw o właściwej jakości.

Komasacja zamówień to funkcja polegająca na grupowaniu zamówień różnych pozycji u jednego dostawcy, co umożliwia uzyskanie lepszych warunków zakupu i pozwala zaoszczędzić na transporcie.

Zdecentralizowane zamówienia mogą być wprowadzane w różnych komórkach przedsiębiorstwa przez poszczególne osoby zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

Obsługa problemów celnych związanych z Unią Europejską:

Jednolite oznaczenie wyrobów konieczne do prawidłowego i sprawnego naliczania taryf celnych wg tych samych zasad i standardowej indeksacji dla wszystkich krajów EWG.

DANE TECHNICZNE

Indeks pozycji asortymentowej wskazuje, jak obszerny może być identyfikator unikalny pozycji asortymentowej, stosowany jako klucz wyszukiwania w systemie informatycznym. Zwykle jest to ciąg alfanumeryczny.

Klasyfikacja pozycji asortymentowych. Istnieje wiele klasyfikacji. Prezentowana lista zawiera minimalną liczbę sposobów klasyfikacji.

klasa pozycji: klasyfikacja ze względu na potrzeby rynkowe, pozwala na podzielenie wyrobów gotowych na grupy asortymentowe, na ogół rozprowadzane w jednym kanale dystrybucyjnym, np. samochody, meble;

typy pozycji: klasyfikacja dokonywana zwykle na podstawie różnych technologii wytwarzania, tzn. na jakim wydziale, na jakich maszynach lub liniach wyprodukowano wyrób;

pozycja podstawowa: główny wyrób powstający w produkcji procesowej;

koprodukt: produkt lub kilka produktów wytwarzanych równocześnie z pozycją podstawową, użyteczne, posiadające wartość;

produkt uboczny: bezwartościowy odpad powstający podczas produkcji, często wymagający sporych wydatków ze względu na konieczność kosztownej utylizacji;

pozycja kosztowa, która nie musi przechodzić przez magazyn: są to czynniki produkcji, które nie mogą być składowane, np. energia, para wodna czy gazy techniczne.

Ludwik Maciejec jest konsultantem i właścicielem firmy Usługi Informatyczne i Konsultingowe.


TOP 200