ATP zapewni bezpieczeństwo również komputerom Linux

Mamy dobrą wiadomość dla użytkowników komputerów pracujących pod kontrolą systemu Linux. Microsoft zapowiedział publiczną wersję testową antywirusa Defender Advanced Threat Protection (ATP) w wersji, która zapewni bezpieczeństwo właśnie takim komputerom.

Tym samym antywirus ATP będzie mógł chronić komputery pracujące pod kontrolą kolejnego, innego niż Windows systemu operacyjnego. Piszemy kolejnego, bowiem w pierwszym kwartale zeszłego roku pojawiło się oprogramowanie ATP zapewniające bezpieczeństwo komputerom macOS (Apple).

Ale to dopiero początek, ponieważ Microsoft pracuje już nad antywirusem ATP przeznaczonym dla urządzeń mobilnych pracujących pod kontrolą systemów iOS i Android.

Zobacz również:

Microsoft ogłosił również ogólną dostępność innego swojego rozwiązania należącego do tej samej grupy co ATP. Chodzi o Microsoft Threat Protection (MTP) - pakiet obejmujący usługi zapewniające bezpieczeństwo aplikacjom uruchamianym w chmurze, takie jak Office ATP i Azure ATP.

MTP korzysta z informacji pozyskiwanych z różnych urządzeń i źródeł, takich jak aplikacje pocztowe, oprogramowanie Azure Active Directory czy aplikacje oferowane w ramach usługi Office 365. MTP wymienia również informacje z takimi platformami, jak Azure Sentinel i SIEM (Security Information and Event Management).

Sentinel to bardzo cenne narzędzie, które zbiera informacje z wielu miejsc (systemów operacyjnych, aplikacji, antywirusów, baz danych i dzienników zdarzeń), budując następnie raporty wykorzystywane przez administratorów stojących na straży bezpieczeństwa systemów IT.

Usługa MTP jest oferowana użytkownikom korzystającym z takich produktów, jak Microsoft 365 E5, Microsoft 365 E5 Security, Office 365 E5, Enterprise Mobility + Security E5 i Windows E5.


TOP 200