ATMosphere w Sobieskim

W warszawskim hotelu "Sobieski" przedstawicielka amerykańskiej firmy FIBERMUX, pani Emily Green przedstawiła zasady działania sieci ATM.

W warszawskim hotelu "Sobieski" przedstawicielka amerykańskiej firmy FIBERMUX, pani Emily Green przedstawiła zasady działania sieci ATM.

Szczegółowa i wyczerpująca prezentacja powinna przekonać wszystkich dotychczas niezdecydowanych, że inwestowanie w sieci ATM ma głęboki sens. Kalifornijska firma FIBERMUX opracowała złożony projekt "ATMosphere", który przewiduje znaczne zwiększenie prędkości transmisji w sieciach ATM. Lansowany przez FIBERMUX system znajdzie się na rynku w połowie roku. Przedstawiciele firmy mają nadzieję, że Polska będzie jednym z krajów, w którym projekt ATMosphere będzie wdrażany. Dla polskich uczestników spotkania, zorientowanych w problematyce sieciowej, wykład Emily Green był pożytecznym uzupełnieniem informacji o tendencjach i stanie prac nad rozwojem i budową sieci ATM.


TOP 200