ATM wprowadza nową markę Thinx Poland dla usług kolokacji i wymiany ruchu IP

Thinx Poland od początku roku 2012 będzie nową nazwą dla Telehouse.Poland i AC-X.

Jak podaje ATM, Thinx Poland to "pierwsze i największe w Polsce neutralne telekomunikacyjnie" centrum danych (dawniej Telehouse.Poland) oraz węzeł międzyoperatorski (dawniej AC-X) wraz z siecią węzłów dostępowych w 11 miastach w Polsce i 3 zagranicznych.

Przypomnijmy, centrum danych Thinx Poland zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej. Serwery w tym obiekcie ulokowali m.in. P4 (operator sieci Play) i portal Nk.pl. Centrum ATM jest podłączone do sieci blisko 20 różnych operatorów lokalnych i międzynarodowych.

Zobacz również:

ATM zapowiada, że będzie pozyskiwał zagranicznych klientów na usługi kolokacyjne i nowa marka ma pomóc w tworzeniu " silny i spójny wizerunek Thinx Poland jako marki nowoczesnej, dynamicznej, o międzynarodowym charakterze".

Spółka podkreśla, że nowością będzie połączenie pod jedną marką usług świadczonych bezpośrednio w centrum danych, jak i w ramach sieci węzłów dostępowych w największych miastach w Polski (dawniej sieć AC-X).

Wprowadzone zmiany nie wiążą się z żadnymi zmianami formalnymi dla dotychczasowych klientów usług świadczonych w Telehouse.Poland lub w ramach punktu wymiany ruchu AC-X. Nie zmieniają się także dane adresowe ani numery centrów telefonicznych.

ATM podał także, że w ostatnich miesiącach roku 2011 zawarł umowy na usługi świadczone pod marką ATMAN (transmisja danych i kolokacja) opiewające na 13,5 mln zł. Jeden z klientów firma o zasięgu globalnym, który w ramach udostępnionej przez ATM infrastruktury będzie świadczyćł usługi swoim klientom na obszarze całej Europy.

ATM z usług telekomunikacyjnych narastająco po trzech kwartałach roku wypracował 102,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, 12,8 mln zł zysku operacyjnego i 27,3 mln zł zysku EBITDA.

"Nasza działalność telekomunikacyjna zapewnia spółce powtarzalne przychody i zyski, szczególnie pożądane podczas słabszego otoczenia makroekonomicznego. Podpisane w ostatnich tygodniach umowy istotnie powiększą naszą dotychczasową bazę przychodów w przyszłych okresach, co pozwala zakładać, że także rok 2012 będzie należał do bardzo udanych"- mówi Roman Szwed, prezes zarządu ATM.


TOP 200