ATM kupuje zagranicznego operatora

Za 22% udziałów holenderskiej spółki telekomunikacyjnej Linx Telecommunications ATM zapłaci 16,5 mln euro. Środki na zakup będą pochodzić z planowanej emisji akcji.

Za 22% udziałów holenderskiej spółki telekomunikacyjnej Linx Telecommunications ATM zapłaci 16,5 mln euro. Środki na zakup będą pochodzić z planowanej emisji akcji.

Roman Szwed, prezes ATM, rozpoczął budowę międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej

Roman Szwed, prezes ATM, rozpoczął budowę międzynarodowej grupy telekomunikacyjnej

W ten sposób ATM zamierza realizować strategię tworzenia regionalnego operatora telekomunikacyjnego specjalizującego się w hurtowej transmisji danych. Zawarta umowa przewiduje, że ATM w ciągu trzech lat obejmie większościowy udział w Linx.

Firma ta działa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, specjalizując się w dostarczaniu łączy telekomunikacyjnych pomiędzy Rosją, Estonią, Litwą, Łotwą, Ukrainą, Polską a Skandynawią, Europą Zachodnią i USA. W 2007 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 20 mln euro.


TOP 200