ATM dla sieci MAN w Polsce

W październiku br. zaczęły działa w Polsce pierwsze wdrożenia technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode) firmy Cisco Systems dla sieci MAN. Trzy duże miasta zbudowały sieci o zasięgu miejskim. Działają one w oparciu o pierścienie FDDI (Fiber Distributed Data Interface - standard transmisji danych w sieciach światłowodowych o szybkości 100 Mbps) z routerami Cisco AGS+, C7000, C4000. Sieci te uzupełnione zostały w Cisco ATM HyperSwitch przeznaczonym do połączeń międzyrouterowych.

W październiku br. zaczęły działa w Polsce pierwsze wdrożenia technologii ATM (Asynchronous Transfer Mode) firmy Cisco Systems dla sieci MAN. Trzy duże miasta zbudowały sieci o zasięgu miejskim. Działają one w oparciu o pierścienie FDDI (Fiber Distributed Data Interface - standard transmisji danych w sieciach światłowodowych o szybkości 100 Mbps) z routerami Cisco AGS+, C7000, C4000. Sieci te uzupełnione zostały w Cisco ATM HyperSwitch przeznaczonym do połączeń międzyrouterowych.

W Krakowie uruchomiono sieć łączącą ACK CYFRONET z miejscowymi uczelniami. Wrocław ma sieć FDDI łączącą Politechnikę Wrocławską z innymi wrocławskimi uczelniami. W Trójmieściepierścień FDDI o długości ok. 80 km obejmuje instytucje naukowe Gdańska, Gdyni i Sopotu.

Obecnie ATM jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem z zakresu technologii transmisji sieciowych (prędkość transmisji danych - 155 Mbps). Standard ATM wykorzystuje metodę przełączania ramek o stałej długości, dlatego też najważniejszym urządzeniem w sieci jest węzeł (switch) lub grupa węzłów połączonych ze sobą. Do węzła może zostać podłączony bezpośrednio bardzo szybki komputer lub urządzenie pośredniczące między ATM a innym standardem komunikacji. Najczęściej takim urządzeniem jest router.

ATM HyperSwitch firmy Cisco Systems jest konfigurowalnym 16-gniazdowym urządzeniem pozwalającym na elastyczną koncentrację do 16 interfejsów ATM różnego typu. Jeden z takich interfejsów należy dedykować dla łączności z siecią WARMAN, pozostałe można wykorzystać do budowy szybkich sieci lokalnych czy do budowy rdzenia sieci ATM łączącej inne przełączniki lub routery.

Routery Cisco 7000 i Cisco 4500 są modularnymi urządzeniami o bardzo wysokiej przepustowości (do 288 tys. pakietów/sek) bezpośrednio dołączanymi do węzłów ATM za pomocą odpowiednich interfejsów. Wykorzystując jeden z interfejsów routera do łączności z siecią ATM, pozostałe gniazda można wykorzystać do dołączenia sieci lokalnych czy kampusowych typu FDDI, Ethernet, Token Ring, a także do integracji łączy szeregowych WAN (np. X.25, Frame Relay, HDLC czy PPP).

Dystrybutorem urządzeń CISCO do budowy sieci ATM jest Ltd, Kraków tel. 36 68 29 i Warszawa tel. 630 66 11.


TOP 200