AT&T przechodzi na platformę zarządzania OpenView

AT&T rezygnuje z pakietu zarządzania sieciami komputerowymi StarSentry, przechodząc na system zarządzania platformy OpenView (Hewlett-Packard). Kolejnym produktem, który nie będzie już przez firmę wspierany, jest pakiet Accumaster Integrator (jest to rodzime rozwiązanie tej firmy), służący do zarządzania sieciami rozległymi WAN.

AT&T rezygnuje z pakietu zarządzania sieciami komputerowymi StarSentry, przechodząc na system zarządzania platformy OpenView (Hewlett-Packard). Kolejnym produktem, który nie będzie już przez firmę wspierany, jest pakiet Accumaster Integrator (jest to rodzime rozwiązanie tej firmy), służący do zarządzania sieciami rozległymi WAN.

Nie znaczy to oczywiście, że klienci używający tych produktów pozbawieni zostaną jakiegokolwiek wsparcia. Stosowane przez wymienione wcześniej pakiety rozwiązania wbudowane zostaną przez AT&T do nowego, pracującego na platformie systemu OpenView pakietu o nazwie One Vision. AT&T wykupił od firmy HP prawo do stosowania w pakiecie One Vision technologii platformy OpenView.

One Vision będzie pakietem, który pozwoli monitorować pracę sieci WAN, lokalizować i usuwać ewentualne uszkodzenia oraz zarządzać pracą mostów, bram, routerów i innych węzłów sieci. Mogą to być sieci WAN różnego rodzaju, począwszy od sieci E1 (sieci cyfrowej transmisji danych z szybkościa 2,o48 Mb/s), a skończywszy na sieciach "frame relay" (z przełączaniem ramki).

One Vision wyposażony będzie w szereg programów narzędziowych platform OpenView i AT&T Baseworks i w program Nerve Center firmy Netlabs Inc., który pełni funkcje systemu przesyłającego administratorowi raporty o pracy tych sieci, w których zainstalowano wiele serwerów.

Pod koniec tego roku gotowa będzie wersja pakietu One Vision przystosowana do pracy na komputerach wyposażonych w procesory firmy Intel. Zmodyfikowana wersja programu, integrująca w sobie produkt firmy NetLabs Inc., pojawi się na rynku na początku 1995 r. Rok później, to jest w 1996 r. gotowa będzie wersja zawierająca programy narzędziowe platformy BaseWorx.

Kluczowym elementem systemu One Vision jest pakiet Nerve Center, który pozwala zarządzać pracą dużych rozproszonych sieci. Zbiera on informacje o pracy poszczególnych elementów sieci i tworzy raporty, które przesyłane są do administratora systemu. Raporty te tworzone są zgodnie z szablonem, który kreowany jest wcześniej przez samego administratora systemu. Może on np. zażądać, żeby każdy z serwerów powiadamiał go o problemach dopiero wtedy, gdy wystąpi co najmniej 10 określonego rodzaju zdarzeń w sieci.

AT&T nie zamierza w najbliższym czasie przenosić stosowanych przez siebie rozwiązań na platformę systemu Netview firmy IBM. Natomiast firma Cisco, która jest potentatem w dziedzinie produkcji sprzętu sieciowego już zapowiedziała, że produkty jej zawierać będą wsparcie dla pracującego na bazie systemu OpenView, pakietu One Vision firmy AT&T. Cisco zamierza do końca 1994 r. wbudować wiele aplikacji zarządzających pracą jej urządzeń do systemu OpenView.

Jest jeszcze kwestią otwartą czy migracja z systemu StarSentry na system OpenView będzie operacją w miarę łatwą i niezbyt uciążliwą dla użytkowników. A to już zależy w głównej mierze od tego, jak szybko firma AT&T upora się z pisaniem nowych aplikacji uruchamianych na platformie systemu OpenView.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200