ASW - ku perfekcji w dystrybucji i informowaniu kierownictwa

1. W br. stworzono nowy, oparty na platformie Java, moduł ASW Internet Connection, obsługujący sprzedaż towarów przez Internet i jeszcze bardziej zbliżający moduł ASW Dystrybucja do Internetu. Ten wykorzystujący WWW moduł umożliwia podgląd dostępnych do zamawiania towarów przez przeglądarkę internetową, ich zamawianie, potwierdzanie i sprawdzanie statusu dostawy.

1. W br. stworzono nowy, oparty na platformie Java, moduł ASW Internet Connection, obsługujący sprzedaż towarów przez Internet i jeszcze bardziej zbliżający moduł ASW Dystrybucja do Internetu. Ten wykorzystujący WWW moduł umożliwia podgląd dostępnych do zamawiania towarów przez przeglądarkę internetową, ich zamawianie, potwierdzanie i sprawdzanie statusu dostawy.

2. System przeszedł już w ub.r. wszystkie testy związane z "problemem roku 2000".

/b> coraz wyższe nakłady na badania i rozwój, a zarazem wymagania dostosowywania się do poszczególnych sektorów rynku;

e) wymagania coraz szybszego i tańszego wdrażania systemów IT.

2. Wizja Baan opiera się na następujących elementach:

 • Technologia DEM

 • Modelowanie i wdrożenie przechodzi od generalnych koncepcji do szczegółów na następujących, ściśle powiązanych ze sobą poziomach:

 • BCM - Business Control Model

 • Model funkcjonalny przedsiębiorstwa

 • Model procesów

 • Model organizacyjny

 • Workflow - schematy pracy
aż do... w pełni automatycznego tworzenia aplikacji. Umożliwia to szybkie wdrożenia i konstrukcje predefiniowanych modeli dla potrzeb poszczególnych branż i grup przedsiębiorstw (wspólny rozwój elastycznego systemu bazowego i różnicowanie na poziomie modeli).

Rozwój funkcji branżowych

Odbywa się on za pomocą zarówno nowych modeli branżowych, jak i rozwoju funkcjonalności (np. IRP - Intelligent Resource Planning, SCH - obsługa łańcucha dostaw, przemysł samochodowy). Można spodziewać się modelu DEM - odzwierciedlającego najlepsze wzory zarządzania i organizacji dla praktycznie każdej istotnej branży.

Przejmowanie firm lub wykup mniejszościowych udziałów w firmach, mających znaczące rozwiązania rozszerzające ofertę Baan, np.

 • Aurum - Front Office (interakcje z klientem)

 • Coda - usługi finansowe

 • Meta4 - systemy Human Resources

 • Bain - system PDM

 • oraz rozwiązania systemowe dla przemysłu kablowego i metalurgicznego, dystrybucji energii.

  Otwartość na inne główne rozwiązania segmentowe

  Przykładem jest joint venture Baan-Hyperion - połączenia ERP z podstawowym pakietem do konsolidacji i analizy danych finansowych. Następuje też integracja z pakietami CAD/CAM, automatyki przemysłowej i GIS.

  3. Zagadnienie roku 2000 jest rozwiązane w systemach Baan już od wielu lat. Baan jest także przystosowany do obsługi waluty euro.

  4. Strona techniczna wygląda następująco:

 • Architektura komponentowa

 • Wprowadzana technologia OO pozwala na elastyczną administrację i aktualizację komponentów programowych, szybszy rozwój aplikacji i dostarczanie rozwiązań przez strony trzecie. Obejmuje to także zgodność ze standardami CORBA i COM/DCOM.

  Globalizacja