ASPA w outsourcingu u PCT

Polskie Centrum Teleinformatyki (PCT) SA rozpoczęło świadczenie kompleksowych usług outsourcingowych dla spółek z grupy kapitałowej ASPA. W wyniku ramowej umowy pracownicy działu informatycznego Przed...

Polskie Centrum Teleinformatyki (PCT) SA rozpoczęło świadczenie kompleksowych usług outsourcingowych dla spółek z grupy kapitałowej ASPA. W wyniku ramowej umowy pracownicy działu informatycznego Przedsiębiorstwa Aparatury Spawalniczej ASPA SA oraz Zakładu Silników Elektrycznych ASPA Sp. z o.o. zostaną zatrudnieni w PCT. Równocześnie spółka należąca do Zakładów Chemicznych Rokita SA przejmie infrastrukturę IT grupy ASPA.

Dla spółek z grupy ASPA, Polskie Centrum Teleinformatyki SA udostępni stanowiska komputerowe wraz z urządzeniami współpracującymi, połączy sieć działającą w ASPA z siecią PCT.Net, udostępni aplikacje biurowe w modelu ASP oraz zapewni dostęp do poczty elektronicznej Lotus Notes i systemu ERP MAX wraz z administracją serwerami tego systemu i wszystkimi licencjami.

Zobacz również:


×