ASIS w krakowskim hotelu

W krakowskim hotelu Forum zainstalowano - po raz pierwszy w Polsce - nowoczesny system informacyjny - ASIS GRUNDIG.

W krakowskim hotelu Forum zainstalowano - po raz pierwszy w Polsce - nowoczesny system informacyjny - ASIS GRUNDIG. Składa się on z centralnego komputera, specjalnego oprogramowania i terminali zainstalowanych w pokojach hotelowych. ASIS m.in. wita gościa hotelowego w jego języku, budzi, podaje informacje o usługach hotelowych i pozahotelowych, umożliwia przesłanie z recepcji wiadomości dla gościa. Dzięki ASIS można też z pokoju obserwować przebieg odbywającego się w hotelu kongresu.


TOP 200