AS jak mainframe

Radykalna zmiana sposobu kupowania oprogramowania, rozwiązania ERP pod klucz, wysoka dostępność w klastrach AS/400e - to oferta IBM dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Radykalna zmiana sposobu kupowania oprogramowania, rozwiązania ERP pod klucz, wysoka dostępność w klastrach AS/400e - to oferta IBM dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podczas objazdowej prezentacji nowych rozwiązań dla biznesu opartych na nowej serii serwerów aplikacji AS/400e, firma IBM zapowiedziała zmianę polityki licencjonowania zakupionego oprogramowania. Nabywca systemu operacyjnego (poczynając od wersji OS/400 4 rel. 2) i aplikacji powinien teraz zawrzeć z IBM umowę licencyjną, upoważniającą go do otrzymania w przyszłości bezpłatnej aktualizacji posiadanego oprogramowania. Wielkość opłaty licencyjnej za system i każdą aplikację jest powiązana z mocą obliczeniową używanego komputera. Jeżeli użytkownik nie zawrze umowy licencyjnej, a zechce w przyszłości aktualizować system operacyjny lub aplikacje, będzie musiał zapłacić swoistą "karę umowną" - opłatę równą 18 miesięcznym opłatom licencyjnym.

Ten sposób licencjonowania oprogramowania jest typowy dla mainframe'ów, natomiast jest rzadko stosowany w przypadku komputerów średniej wielkości. Jego zaletą są mniejsze i stałe opłaty miesięczne lub kwartalne, wliczane w koszty prowadzenia działalności gospodarczej, natomiast wadą - większe przywiązanie klienta do firmy, któremu po wniesieniu kilkunastu kolejnych opłat licencyjnych trudniej będzie podjąć decyzję o zmianie dostawcy.

Klastry i ERP

Według danych IBM, komputery AS/400 mają dostępność lepszą niż 99,9% (co oznacza 9 godzin nie planowanych przestojów w ciągu roku). Jeżeli jednak klient potrzebuje lepszej dostępności aplikacji i danych, IBM wspólnie z kilkoma niezależnymi dostawcami oprogramowania oferuje rozwiązania klastrowe, oparte na wykorzystaniu bezpośredniego połączenia optycznego OptiConnect szyn systemowych (rozwiązanie najszybsze), możliwość połączenia komputerów za pośrednictwem łącza ATM albo Ethernet lub Token Ring (rozwiązanie stosunkowo wolne). Rozwiązania klastrowe są przeznaczone do obsługi aplikacji , obsługi pracy grupowej wielu użytkowników przy użyciu serwera Lotus Domino 4.6, obsługi aplikacji do informowania kierownictwa i wspierania procesów podejmowania decyzji (OLAP) oraz prowadzenia handlu elektronicznego przy użyciu programów Net.Commerce.

Śladem swoich konkurentów, firma będzie oferować oprogramowania ERP pod klucz: wstępnie skonfigurowany system SAP R/3 na komputerze AS/400, łącznie z niezbędnymi dodatkami sieciowymi, sprzętowymi i programowymi.