AS/400 do obsługi biznesu

AS/400 sprzed dziesięciu lat, używany przez ojców współczesnych informatyków, i obecny AS/400 to zupełnie inne systemy, mimo że działają na nich te same programy.

AS/400 sprzed dziesięciu lat, używany przez ojców współczesnych informatyków, i obecny AS/400 to zupełnie inne systemy, mimo że działają na nich te same programy.

Gdy w roku 1988 IBM rozpoczął produkcję nowej wersji udanego biznesowego systemu S/38, aby zaznaczyć ogrom wprowadzonych zmian, nadano mu nową nazwę Application System/400, w skrócie AS/400. Jednakże, gdy w 1995 r. wprowadzano nową wersję systemu z procesorem RISC PowerPC, mimo znacznie większych zmian, nie zmieniono mu nazwy. Celem było podkreślenie ciągłości, mimo dużych zmian w konstrukcji i architekturze komputerów.

Architektura przeszła zasadniczą metamorfozę: pojawił się 64-bitowy procesor z 64-bitowym systemem aplikacyjnym OS/400 i wbudowaną bazą danych zgodną z DB/2, możliwość przetwarzania równoległego SMP i tworzenia gron (cluster) przez połączenie światłowodowe wielu systemów oraz gotowość do używania go jako serwera Internetu/intranetu.

Systemy AS/400 obecnie zawierają wiele funkcji przypisywanych do niedawna jedynie "systemom otwartym", mimo to nadal są traktowane jako komputery poprawnie realizujące hasło: „włącz i używaj". Idea reklam prasowych IBM podkreśla nawet ten aspekt: -„Po co masz szukać, gdzie się znajduje twój AS/400; gdzieś tam jest i działa”.

AS/400 zdecydowanie komercyjny

Mimo że AS/400 w chwili powstania był typowym minikomputerem (o podobnych możliwościach, chociaż innym przesłaniu rynkowym, co DEC-owski VAX), w miarę upływu lat przekształcił się w serwer sieciowy. Dodanie specjalistycznej karty wejścia/wyjścia (FSIOP) z procesorem Intela pozwala na uruchamianie na niej sieciowych systemów operacyjnych, w tym Novell NetWare, a wkrótce Windows NT. Dzięki temu w typowej sieci LAN można korzystać z zasobów AS/400 do przechowywania plików, drukowania, komunikacji zewnętrznej itp.

Nowe systemy AS/400 przeszły sporą ewolucję i obecnie dostępne są zarówno jako systemy aplikacyjne (Advanced System), jak i serwery aplikacyjne (Advanced Server).

AS/400 ma trzy zasadnicze cechy odróżniające go od innych systemów: jest łatwy w użyciu (włącz i używaj), ma wbudowaną bazę danych oraz największy dla jednego systemu komputerowego zestaw gotowych aplikacji dla biznesu (większy niż dowolna wersja Unixa).

Kilka lat temu AS/400 był postrzegany jako konkurent systemów unixowych, o których mówiło się, że lepiej nadają się do obsługi aplikacji wymagających dużej liczby obliczeń np. naukowych lub technicznych. Rozwój aplikacji unixowych zatarł tę różnicę i obecnie nikt już nie twierdzi, że Unix nie sprawdza się w obsłudze biznesu.

Sprzedaż AS/400 zawsze była duża. Pomagała mu w tym starannie podkreślana zgodność nowych systemów z dawniejszymi wersjami i prosta, prawie automatyczna, migracja dawnych aplikacji do nowej wersji systemu. W ciągu 9 lat istnienia tego systemu na rynku sprzedano ok. 450 tys. komputerów; rocznie sprzedaje się przeciętnie ok. 60 tys. AS/400 - ponad 95% firm z listy Fortune 500 korzysta z tych systemów. Wartość rynkowa sprzedanych komputerów AS/400 wynosiła w ub.r. ok. 3,9 mld USD, zaś uwzględniając wszystkie aplikacje i urządzenia peryferyjne - ponad 15 mld USD. W tym samym roku systemów unixowych sprzedano za ok. 12 mld USD.

Jednakże - jak wynika z badań rynkowych - AS/400 chętniej kupują klienci, którzy już korzystają z tych systemów. Firmie IBM nie udaje się zainteresować nim większej liczby nowych klientów. Z 60 tys. sztuk sprzedawanych rocznie, jedynie 20% to dostawy dla nowych klientów, 30% to firmy migrujące z dawnych systemów S/36 i S/38, pozostałe to wymiana komputerów na nowszy, wydajniejszy sprzęt.

Unix kontra AS/400

Unix jest niezastąpiony w aplikacjach technicznych i naukowych oraz jako serwer relacyjnych baz danych; coraz częściej jest też uważany za równorzędnego konkurenta komputerów typu mainframe w aplikacjach dla obsługi dużych przedsiębiorstw. Nawet IBM tak właśnie prezentuje systemy RS/6000, proponując AS/400 jako system idealny dla małych i średnich firm.

AS/400 ma kilka niezaprzeczalnych zalet: wysoką niezawodność, łatwość użycia i zarządzania systemem. Zaletą - podważaną przez niektóre firmy - jest to, że wszystko nabywane jest od jednego dostawcy. IBM i partnerzy tworzą i sprzedają aplikacje dla AS/400, co czasem stanowi poważną przeszkodę dla firm, które nie chcą wiązać się z jednym dostawcą. Używanie systemów unixowych związane jest z większymi kosztami obsługi, tworzeniem aplikacji na miejscu oraz wysokimi kosztami migracji do innej wersji systemu (w przypadku bankructwa dostawcy), ale jest uważane za sensowne, gdyż firma nie wiąże się z jednym dostawcą technologii.

Kiedy firma IDC obliczała koszty 5-letniego używania AS/400 i porównywała je z kosztami kilku systemów unixowych, okazało się że AS/400 jest tańszy.


TOP 200