ARiMR: umowa z ABG SPIN na 27 mln zł

Umowa dotyczy dostawy licencji na oprogramowanie Oracle i nośników elektronicznych, na których zostało ono utrwalone. ABG SPIN wykona również usługi wsparcia technicznego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru oprogramowania.

Licencje, które dostarczy ABG SPIN dotyczą baz danych wykorzystywanych

w systemach ARiMR. ABG SPIN - jako podwykonawca HP - wykonał szereg projektów z zakresu systemów do obsługi dopłat dla rolników (IACS, OFSA, PROW, Rejestr Gospodarstw i wiele innych). W charakterze podwykonawcy Oracle, spółka wdrożyła zaś w ARiMR system do zarządzania m.in. w zakresie księgowości, finansów, zaopatrzenia, zarządzania majątkiem oraz obsługi kadrowo-płacowej i windykacyjnej.

Źródło - ABG Spin


TOP 200