AOL i Netscape zwolniły 850 pracowników

America Online (AOL) i Netscape zwolniły po 425 pracowników. Redukcję zatrudnienia spowodowała restrukturyzacja AOL, wynikającą ze sfinalizowania zakupu Netscape Communications. Zmniejszenie liczby etatów o 850 objęło wszystkie działy firm, jednak dotyczyło głównie dublujących się stanowisk.

America Online (AOL) i Netscape zwolniły po 425 pracowników. Redukcję zatrudnienia spowodowała restrukturyzacja AOL, wynikającą ze sfinalizowania zakupu Netscape Communications. Zmniejszenie liczby etatów o 850 objęło wszystkie działy firm, jednak dotyczyło głównie dublujących się stanowisk.

Redukcja objęła m.in. działy: AOL Technologies, AOL Interactive Services i Netscape Netcenter.

AOL rozpoczęła również akcję wysyłania ok. 2 tys. listów do tych pracowników Netscape, których chce zatrzymać.


TOP 200