AMG.net w ubiegłym roku

Spółka osiągnęła przychód w wysokości 12,5 mln zł, co stanowi blisko 60-proc. wzrost w porównaniu do 2000 r. Przyrost obrotów AMG.net zawdzięcza kolejnym wdrożeniom platform eCRM oraz projektom realizowanym dzięki przejęciu SNAP Consulting.

Spółka zamknęła 2001 r. przychodami w wysokości 12,5 mln zł, co stanowi blisko 60% wzrost w porównaniu do 2000 r. W wyniku mniejszej niż zakładano sprzedaży (18 mln zł), znaczącego wzrostu zatrudnienia i poniesionych nakładów inwestycyjnych AMG.net zanotowała niewielką - jak utrzymują przedstawiciele firmy - stratę netto. Według zarządu spółki, znaczący przyrost obrotów osiągnięto dzięki sfinalizowaniu przejęcia SNAP Consulting oraz nowym umowom partnerskim, m.in. z ATG, BEA, Oracle i IBM.

Do najważniejszych kontraktów AMG.net w 2001r. należało wdrożenie platformy eCRM w BRE Banku oraz serwisów Multibank, izzyBank i portalu finansowego Multiport. W 2001 r. firma wdrożyła także intranetowy portal w Grupie Żywiec i system SAP R/3 w Alcatel Polska. Nowa strategia firmy zakłada dalszy rozwój w kierunku usług doradztwa z zakresu systemów e-biznesowych, m.in. projektowania portali korporacyjnych i wdrożeń rozwiązań eCRM. AMG.net powołała dział dedykowany systemom PeopleSoft 8 i zacieśniła współpracę z , stając się partnerem firmy w zakresie wdrożeń rozwiązań mySAP.com Enterprise Portals, CRM oraz e-Procurement.

Zobacz również: