AMD wprowadza Assured Program

Assured Program przeznaczony jest dla producentów płyt głównych i ma ułatwić proces projektowania tych urządzeń dla komputerów PC wyposażonych w procesory AMD Athlon oraz AMD Duron.

AMD wprowadza Assured Program przeznaczony dla producentów płyt głównych, mający ułatwić proces projektowania tych urządzeń dla komputerów PC wyposażonych w procesory AMD Athlon oraz AMD Duron. Zgodnie z tym programem, płyty główne muszą przejść szczegółowy test elektroniczny i test kompatybilności. Dodatkowo, producenci płyt głównych muszą zapewnić utrzymanie dostaw zatwierdzonych płyt na odpowiednio wysokim poziomie. Jeśli badana płyta główna spełni warunki testowe, uzyskuje certyfikat obowiązujący do czasu wprowadzenia ewentualnych zmian w jej konstrukcji lub konstrukcji jej komponentów. Jeśli producent dokona takich zamian, płyta podlega ponownej ocenie przez AMD i jest poddawana dodatkowym, uznanym za właściwe przez AMD testom. Assure Program jest rozszerzeniem obecnej praktyki AMD dotyczącej weryfikowania i rekomendowania całego zbioru płyt głównych do wykorzystania z rodziną mikroprocesorów.

Testy elektroniczne i kompatybilności w Assure Program są bardzo szczegółowe i zawierają skanowanie EMI i testy standardowe. Każda płyta jest testowana w standardach Microsoft WHQL i Novell oraz musi przejść testy w różnego rodzaju standardach korporacyjnych łącznie z Microsoft Office 2000, Corel Office 2000, jak również w różnych systemach operacyjnych: Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Santa Cruz Operation (SCO), Unix, Linux, Solaris i BeOS. W przyszłości AMD planuje wprowadzenie dodatkowych testów w takich aplikacjach jak AutoDesk, AutoCAD 2000,Adobe PhotoShop 5.5, Adobe Ilustrator 8,Visual C++6.0, Visual Basic 6.0 i Borland Turbo C++.

Więcej informacji dotyczących AMD Assured Program, łącznie z listą płyt głównych, które spełniły jego wymagania, można znaleźć pod adresem:

www.amd.com/reseller/assured/index.html

AMD

www.amd.pl

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200