AKCJON-2000 - coś dla akcjonariuszy

Agencja Informatyki Euro-Comp oferuje zmodyfikowaną wersję 4.05 swego systemu AKCJON-2000, przeznaczonego dla spółek akcyjnych, przystosowanego również do obsługi akcjonariatów pracowniczych.

Agencja Informatyki Euro-Comp oferuje zmodyfikowaną wersję 4.05 swego systemu AKCJON-2000, przeznaczonego dla spółek akcyjnych, przystosowanego również do obsługi akcjonariatów pracowniczych.

System zawiera m.in. kartoteki akcjonariuszy, moduł obrotu akcjami, obliczanie dywidend i wspomaganie organizacji walnych zebrań.


TOP 200