AIX bardziej otwarty

IBM chce udostępniać klientom wczesne wersje systemu AIX, by mogli wpływać na kierunek jego rozwoju.

IBM chce udostępniać klientom wczesne wersje systemu AIX, by mogli wpływać na kierunek jego rozwoju.

IBM zapowiada zmianę polityki dotyczącej rozwoju nowych wersji systemu AIX przez znacznie wcześniejsze niż dotąd udostępnianie przygotowywanych technologii, co ma spowodować istotne zwiększenie wpływu użytkowników i niezależnych programistów na nowe funkcje i rozwiązania wprowadzane do systemu. Ostatnie inwestycje IBM w system Linux mogły wywołać wrażenie, że IBM będzie się wycofywał ze wsparcia AIX. Firma stara się przekonać użytkowników, że bardzo poważnie traktuje Unix i nie zamierza rezygnować z rozwoju tego systemu.

Otwartość bez przesady

Początkiem zmian jest informacja, że IBM zamierza rozwijać AIX w ramach szerszej społeczności, idąc w kierunku przyjętym dawno przez Microsoft oraz firmy oferujące systemy na zasadach open source. IBM deklaruje, że użytkownicy i programiści będą mieć dostęp nie tylko do wersji beta publikowanych najczęściej na 3-4 miesiące przed premierą, ale znacznie wcześniejszych wersji technologii - nawet takich, które są w fazie wstępnych projektów. W praktyce oznacza to, że na rok przed planowanymi premierami nowe funkcje i mechanizmy będą mogły być testowane przez użytkowników. Nową politykę IBM określa jako open community development model.

Zgodnie z nową filozofią, już na początku 2006 r. udostępni publicznie AIX 5.4 - nową próbną wersję systemu, którego premiera jest zapowiadana dopiero na 2007 r. Najważniejszą modyfikacją wprowadzoną do AIX 5.4 jest integracja oprogramowania MetaCluster opracowanego przez Meiosys, firmę przejętą w czerwcu 2005 r. przez IBM. MetaCluster umożliwia przemieszczanie aplikacji między różnymi serwerami lub grupami serwerów bez potrzeby jakiejkolwiek jej modyfikacji lub rekompilacji.

Karl Freund, wiceprezes oddziału IBM pSeries, twierdzi, że na razie nie należy oczekiwać, by IBM poszedł w ślady Sun Microsystems i udostępnił kod źródłowy AIX na zasadach open source. "IBM realizuje tego typu strategię jeśli chodzi o Linux, ale nie widać zapotrzebowania na otwarcie kodu AIX" - komentuje Freund, dodając, że z reguły nowe technologie i rozwiązania są rozwijane dla firmowych systemów Unix, a dopiero później wprowadzane do systemów Linux.

Strategiczne konsultacje

Współdzielenie pomysłów na nowe funkcje systemu AIX z szerszym gronem użytkowników - w dobie popularyzacji systemów open source - wydaje się oczywiste. Im wcześniej technologia zostanie dopasowana do realnych potrzeb klientów, tym lepiej można ją zaimplementować i tym łatwiej będzie jej później używać. Duże wyprzedzenie pozwoli także klientom zorientować się, w jakim kierunku idzie funkcjonalność systemu, co pomoże im planować wdrożenia i aktualizacje oprogramowania. IBM nie ujawnia informacji, ilu jest obecnie na świecie użytkowników systemu AIX, ale według ocen niezależnych analityków rynku liczba ta sięga ok. 800 tys. - jest więc z kim dyskutować.

200 mln na AIX

W połowie grudnia 2005 r. IBM otworzył nowe centrum rozwoju aplikacji dla AIX i zamierza zainwestować weń 200 mln USD w przeciągu najbliższych 2 lat. Głównym zadaniem AIX Collaboration Center jest udzielanie wsparcia technicznego, prowadzenie szkoleń i konsultacji dla użytkowników systemu AIX, programistów oraz niezależnych firm wytwarzających oprogramowanie na platformę Unix. Ośrodek jest wyposażony w najnowsze modele serwerów IBM i będzie głównym centrum rozwoju i testowania aplikacji dla AIX, a także nowych technologii związanych z tym systemem, jak np. mechanizmów wirtualizacyjnych i serwerów o wysokiej dostępności.


TOP 200