ACSYS - Centrum Rozwiązywania Problemów

Firma ACSYS BSC zorganizowała 13 listopada br. seminarium poświęcone najnowszym trendom w dziedzinie rozwoju technologii informacji, a w szczególności prezentacji TOP*CASE/X, produktu holenderskiej firmy komputerowej COMTECNO B.V.

Firma ACSYS BSC zorganizowała 13 listopada br. seminarium poświęcone najnowszym trendom w dziedzinie rozwoju technologii informacji, a w szczególności prezentacji TOP*CASE/X, produktu holenderskiej firmy komputerowej COMTECNO B.V.

Firma ACSYS Business Solutions Center Ltd. powstała w kwietniu br., w oparciu o brytyjską firmę INTERTECH. Celem jej działania na rynku polskim jest przeniesienie doświadczeń z Europy Zachodniej w zakresie najnowszych osiągnięć informatyki, przy wykorzystaniu wysokich umiejętności polskich specjalistów.

INTERTECH działa na rynku brytyjskim od 1985 r. osiągając wzrost obrotów i wpływów rzędu 70% rocznie. Dobre wyniki finansowe w okresie największej recesji w W. Brytanii świadczą o słuszności przyjętych metod działania. Wśród firm, dla których INTERTECH był i jest głównym wykonawcą usług aplikacyjnych, są znane w świecie firmy: American Express, Lloyds Bank, Marks and Spencers, Rolls Royce i Unisys.

ACSYS BSC działa w oparciu o idee systemów otwartych. Nie wiąże się na zasadach dealerskich z żadną znaną firmą komputerową, zyskując w ten sposób wiarygodność w oczach klientów. Oferuje zawsze dwie technologie projektowania. Pierwsza z nich oparta jest na projektowaniu tradycyjnym, sprawdzonym w kraju ale pracochłonnym. Druga - na mało znanych w kraju metodach CASE, powszechnie stosowanych w krajach zachodnich.

Sukces firmy INTERTECH polega m.in. na umiejętnym wkomponowaniu nowych technologii w każdy etap projektowania. Firma ACSYS chce powtórzyć ten sukces na polskim rynku, trudnym ze względu na brak zaufania do nowych technologii. Klient, jeśli skorzysta z tych technologii, może być pewny, że zaoferowany system zachowa swoją aktualność co najmniej przez kilka następnych lat, a jego aktualizacja będzie zawsze możliwa, bez konieczności tworzenia nowych projektów od podstaw.

Seminarium poświęcone TOP*CASE/X cieszyło się dużym zainteresowaniem. Z agend rządowych wzięło w nim udział: Biuro ds. Informatyki przy URM, Rządowe Centrum Informatyki PESEL, Komenda Główna Policji i Główny Urząd Ceł, a z firm: DELL, BGŻ, Polski Bank Rozwoju S.A. i inne. TOP*CASE/X jest najnowszą generacją CASE-a, wprowadzoną w 1986 r. na rynki całego świata. Działa w środowisku X Windows, w oparciu o standardy ISO-SQL.


TOP 200