ABG SPIN SA wdroży nowy billing w EnergiaPro SA

Spółka podpisała umowę na dostarczenie i wdrożenie jednolitego systemu billingowego w oddziałach Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA, w Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu. Formalnym wykonawcą umowy jest ABG SPIN, natomiast podwykonawcą i realizatorem został Kom-Pakt (spółka z Grupy ABG SPIN).

Celem wdrożenia jest poprawienie jakości obsługi klientów Koncernu Energetycznego EnergiaPro SA. Zakłada ona optymalizacje kosztów obsługi, wykorzystanie najnowszych technologii kontaktu z klientem i przetwarzania danych jak również spełnia wymogi prawa, tworzącego się - konkurencyjnego rynku energii elektrycznej.

"Projekt ma na celu wymianę pięciu starych systemów billingowych pracujących w oddziałach EnergiaPro od wielu lat. Ostatnie głębokie zmiany w otoczeniu biznesowym klienta wymagają wdrożenia nowoczesnych rozwiązań informatycznych, które pozwolą efektywniej zarządzać przedsiębiorstwem oraz rozliczaniem usług świadczonych przez nie" - mówi Maciej Lasota wiceprezes ABG SPIN i dyrektor generalny Kom-Pakt Sp. z o.o.

Kom-Pakt w Grupie ABG SPIN jest spółką zależną, odpowiedzialną za oferowanie systemów do zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwiązań IT dla całego sektora użyteczności publicznej. Systemy billingowe wdrożone przez spółkę pracują m.in. w: KE ENEA S.A.,KE ENERGA SA, KE ENION SA, RWE Stoen, Vattenfall Poland, Zakładzie Energetycznym Okręgu Radomsko-Kieleckiego, Rzeszowskim Zakładzie Energetycznym, Zamojskiej Korporacji Energetycznej.


TOP 200