ABG SPIN: 459 mln zł przychodów w 2007 r.

Zysk netto w tym okresie sięgnął 31 mln zł. W latach 2008-2010 zysk grupy może rosnąć średnio o 30%. Firma zapowiedziała jednocześnie, że spółka Optix pozostanie samodzielną firmą i będzie prowadzić średniej wielkości projekty integracyjne. ABG SPIN zajmie się wdrożeniami o dużej skali.

Na giełdę nie trafi z kolei DRQ w związku z osłabieniem koniunktury na giełdzie. Debiut na warszawskim parkiecie był planowany na rok 2008. Zarząd ABG podkreśla, że jest zainteresowany wyłącznie upublicznieniem DRQ w przypadku pełnego powodzenia emisji.

Jak podkreśla Dariusz Brzeski, prezes ABG SPIN, rok 2008 będzie okresem "organizacyjnej stabilizacji" spółki. Dobiegły końca procesy połączeniowe i firma może skoncentrować się na zwiększaniu efektywności realizowanych projektów, ponieważ nie planuje fuzji o skali połączeń ABG i Ster-Projektu i następnie ABG i SPIN-u. Na ukończeniu jest także inkorporacja Radcompu. Skróceniu do "ABG" ulegnie nazwa spółki.

Przejęcia nowych, mniejszych spółek, (transakcje do 10 mln zł) są planowane zarówno przez ABG SPIN jak i spółki zależne, które będą kupować z własnych środków. Grupa interesuje się m.in. firmami działającymi na "rynku systemów ERP dla samorządów i przedsiębiorstw przemysłowych".

ABG SPIN kilka tygodni temu uruchomił przedstawicielstwo w Bukareszcie. W Rumunii spółka zakończyła wdrożenie systemu IACS i negocjuje umowę utrzymaniową.


TOP 200