ABC plus D

Trwają rozmowy dotyczące możliwości fuzji firmy Deloitte CE z Andersen Business Consulting. Powinny zostać sfinalizowane w najbliższych miesiącach. W ich efekcie marka Andersen Business Consulting (ABC) miałaby zniknąć, bo firma w całości stałaby się częścią Deloitte. Partnerzy pierwszej z tych firm staliby się partnerami Deloitte.

Trwają rozmowy dotyczące możliwości fuzji firmy Deloitte CE z Andersen Business Consulting. Powinny zostać sfinalizowane w najbliższych miesiącach. W ich efekcie marka Andersen Business Consulting (ABC) miałaby zniknąć, bo firma w całości stałaby się częścią Deloitte. Partnerzy pierwszej z tych firm staliby się partnerami Deloitte.

Andersen Business Consulting to firma stworzona przez partnerów lokalnego oddziału Arthura Andersena w Polsce po upadku tej firmy m.in. w efekcie afery Enronu. ABC zajmuje się głównie świadczeniem usług konsultingowych w branży IT, działa także na wybranych rynkach zagranicznych, m.in. realizując kontrakty w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Bliskiego Wschodu. Notuje kilkudziesięcioprocentowe tempo wzrostu przychodów. W 2005 r. jej obroty zbliżyły się do 80 mln zł. ABC zatrudnia 150 osób.

Deloitte CE obejmuje działalnością 16 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, oferując usługi audytu i doradztwa biznesowego. W Polsce Deloitte jest kilka razy mniejsza niż Andersen Business Consulting.

Szefowie ABC widzą w przeprowadzeniu fuzji szansę na wejście na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Z kolei dla Deloitte to okazja do istotnego wzmocnienia w Polsce potencjału w obszarze konsultingu. Z prawnego punktu widzenia Andersen Business Consulting zostałby połączony z jedną ze spółek należących do Deloitte w Polsce.


TOP 200