ABC konwergencji

Przyszłość należy do koncepcji ABC (Always Best Connected), która wyznacza nowe standardy łączności bezprzewodowej i wprowadza w życie ideę roamingu między różnymi typami sieci telekomunikacyjnych (GSM, UMTS, WLAN). Równolegle z ABC nadchodzi era konwergentnych usług w sieciach korporacyjnych.

Przyszłość należy do koncepcji ABC (Always Best Connected), która wyznacza nowe standardy łączności bezprzewodowej i wprowadza w życie ideę roamingu między różnymi typami sieci telekomunikacyjnych (GSM, UMTS, WLAN). Równolegle z ABC nadchodzi era konwergentnych usług w sieciach korporacyjnych.

Choć przeciętnego użytkownika nie interesuje zwykle, z jakich rozwiązań w danej chwili korzysta - liczy się jedynie efekt końcowy i zadowolenie z otrzymanych usług - to obecnie istotna wydaje się być możliwość wyboru rodzaju sieci dostępowej, której wykorzystanie byłoby najbardziej optymalne. Aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów, liczni producenci już teraz wyposażają swoje urządzenia w układy elektroniczne, potrafiące współpracować z kolejnymi pojawiającymi się na rynku technologiami.

Zawsze najlepsze połączenie

ABC konwergencji

Założenia telefonii czwartej generacji

Idea integracji sieci komórkowych ze standardami bezprzewodowego przesyłania danych pojawiła się wraz z rozwojem i dostępnością nowych usług. Popularność telefonii komórkowej drugiej generacji (2G) w dalszym ciągu rośnie, a tylko do końca tego roku globalna liczba użytkowników GSM ma wynieść 2 mld. Zauważalne jest przy tym systematyczne rozszerzanie funkcjonalności telefonii drugiej generacji w kierunku usług 2,5G (GPRS, HSCSD, EDGE) czy standardu 3G (UMTS).

Pomimo wielu zalet łączności komórkowej nadal nierozwiązanym pozostaje problem ograniczonych i stosunkowo niewielkich przepływności uzyskiwanych przez użytkowników końcowych. Nawet w przypadku UMTS teoretycznie możliwe do uzyskania prędkości przesyłania danych (2 Mb/s) nie są zwykle osiągane, a dużo niższe przepływności (rzędu 384 kb/s) są dostępne jedynie w obrębie dużych miast. Pewnym wyjściem z sytuacji jest technologia HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), będąca rozszerzeniem standardu UMTS i umożliwiająca maksymalny transfer danych na poziomie 14,4 Mb/s. Biorąc pod uwagę jednak początkową fazę wdrożenia telefonii 3G w wielu krajach, jej ewentualne zastosowanie pozostaje pod dużym znakiem zapytania.

ABC konwergencji

Przegląd rozwiązań

Równolegle z rozwojem technologii komórkowych bardzo szybko rozpowszechniają się bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN), działające w oparciu o standardy IEEE 802.11x (Wi-Fi). Obecnie systemy te oferują przepływności dochodzące do 54 Mb/s, co jest wartością daleko wykraczającą poza możliwości telefonii komórkowej. Jednocześnie liczba punktów dostępowych (hot spotów), które oferują możliwość podłączenia się do sieci, stale rośnie. W ciągu dwóch lat ma zostać ratyfikowany standard IEEE 802.11n, w którym dzięki wykorzystaniu technologii MIMO (Multiple Input Multiple Output) możliwe będzie uzyskiwanie realnych przepływności przekraczających 100 Mb/s (wartość ta może być większa przy zastosowaniu dodatkowych anten nadawczo-odbiorczych).

Wielkie nadzieje wiązane są z opracowywanym standardem WiMax (IEEE 802.16e - wersja mobilna), oferującym teoretyczne prędkości przesyłania danych do 70 Mb/s w promieniu do 50 km od stacji bazowej. W Polsce system ten (w wersji IEEE 802.16-2004) działa już w Bielsku-Białej. Według wstępnych specyfikacji WiMAX wdrożyła również spółka Crowley Data Poland (łącze w Zielonce pod Warszawą). Niedawno także Netia ogłosiła, że planuje zainwestować w nowy standard. Pozytywne wyniki testów pierwszych implementacji nowego standardu łączności bezprzewodowej mogą przyczynić się do szybkiej jego popularyzacji, tak jak miało to miejsce z klasycznymi sieciami Wi-Fi.

ABC konwergencji

Zasada rozwiązania UMA

Chęć korzystania z zalet zarówno telefonii komórkowej, jak i bezprzewodowych sieci lokalnych doprowadziła do powstania idei integracji używanych obecnie systemów łączności w jednym urządzeniu. Przyszłość telekomunikacji należeć będzie do rozwiązań mogących elastycznie dostosowywać się do zmiennych warunków technicznych i geograficznych. Tam, gdzie do tej pory nie docierał sygnał ze stacji bazowych operatorów telefonii komórkowej, wkroczą punkty dostępowe sieci WLAN. Istotą łączności stanie się konwergencja systemów sieci stałych i mobilnych, ich cechą wspólną będzie zaś protokół IP. Duże nadzieje na tym polu stwarza zastosowanie protokołu IPv6, otwierającego wiele nowych możliwości z zakresu przesyłania danych i roamingu pomiędzy technologiami sieci telekomunikacyjnych. Całkowite uzależnienie nowych systemów od sieci IP jest wypełnieniem założeń telefonii czwartej generacji 4G.

Wyczekiwana przez rzesze użytkowników integracja systemów GSM, UMTS, WLAN jest procesem nieuniknionym. W prosty sposób realizuje ona ideę, wyrażaną skrótem ABC (Always Best Connected - zawsze najlepsze połączenie), oddającym w pełni istotę konsolidacji dostępu do systemów mobilnych.

ABC konwergencji

Zasada rozwiązania IMR (wiele opcji rejestracji SIP)

Na rynku pojawiły się już pierwsze telefony (smartfony) mogące pracować w systemach komórkowych oraz standardzie Wi-Fi. Jednym z nich jest oferowany przez NTT DoCoMo aparat M1000 (produkcji Motoroli). Telefon, oprócz oczywistej realizacji założeń integracji trzech systemów, posiada wiele funkcji multimedialnych (kamera, odtwarzanie muzyki itp.), czyniących z niego kompleksowe rozwiązanie dla wymagających użytkowników.

Również na polskim rynku w niedługim czasie pojawi się smartfon, oferujący oprócz wielu funkcji multimedialnych możliwość łączności bezprzewodowej w sieciach opartych na GSM, UMTS oraz WLAN (IEEE 802.11b/g). Telefon Nokia N91 wyróżniać się ma nie tylko walorami łączności bezprzewodowej, ale i bardzo pojemnym dyskiem twardym (4 GB) oraz kompatybilnością z niemal wszystkimi standardami zapisywania dźwięku i obrazu.

Polski akcent w dziedzinie integracji systemów bezprzewodowych transmisji danych zaznaczają operatorzy naszych sieci komórkowych.

ABC konwergencji

Siemens HiPath 4000

PTK Centertel wprowadził do swojej sieci usługę "IDEA dla firm", oferującą dostęp do Internetu z każdego miejsca w Polsce, objętego zasięgiem stacji przekaźnikowych (BTS) lub siecią hot spotów IDEI. Po wykupieniu odpowiedniego abonamentu (Licencja EDGE lub Licencja GPRS) użytkownik otrzymuje kartę PCMCIA, którą może wykorzystywać np. w swoim laptopie (karty te nie mają odbiornika WLAN - trzeba o tym pamiętać i zadbać, aby komputer posiadał zdolność łączenia się z sieciami Wi-Fi). Teoretyczne przepływności możliwe do uzyskania wynoszą od 53,6 kb/s (GPRS) przez 240 kb/s (EDGE) do kilkunastu Mb/s (hot spoty działające w standardach IEEE 802.11b/g).

Inną ciekawą propozycją jest oferta Polskiej Telefonii Cyfrowej, operatora sieci ERA. Usługa Blue connect posiada funkcjonalność podobną do oferty konkurencji, aczkolwiek w tym przypadku możliwe jest nabycie karty PCMCIA wyposażonej w odbiornik WLAN (karta Option Globetrotter Fusion działa w standardzie IEEE 802.11b/g, GSM oraz UMTS). Uzyskiwane prędkości przesyłania danych w kierunku do komputera są analogiczne do oferty IDEI (podczas przebywania w zasięgu nadajników UMTS przepływności mogą wynosić do 384 kb/s).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200